Tantárgyi program - BGE

1. Sajtos László-Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, 2007 ISBN: 9789639659087. 2. Dr. Jánosa András Adatelemzés SPSS ...

Tantárgyi program - BGE - Kapcsolódó dokumentumok

Tantárgyi program

Pannon Egyetem,. Georgikon Kar, Keszthely ... Félév közben két alkalommal a Moodle rendszerben tesztek megírására kerül sor, amit a vizsgaidőszak első ...

Tantárgyi program - BGE

1. Sajtos László-Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, 2007 ISBN: 9789639659087. 2. Dr. Jánosa András Adatelemzés SPSS ...

Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM - NKE RTK

Larsson, Stieg: A tetovált lány (A lány, aki a tűzzel játszik, A kártyavár összedől). Nesbo, Jo: Kísértet. Nesbo, Jo: Police. Szántó T. Gábor: 1945. Smith, Rob Tom: ...

tantárgyi program - Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Novissima Kiadó, 2002. 486 p. A nemzetbiztonsági szolgálatokról 1995. évi CXXV. törvény. Bp., 1995. 36 p. Dezső Lajos: A nemzetbiztonsági tevékenységre ...

Kommunikációs ismeretek informatikusoknak Tantárgyi program - BGE

Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó,. 2010. Szabó Katalin Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, 2009.

Tantárgyi program Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) - ISE

Magyar nyelv és irodalom – V–VIII. osztály. 7. V. osztály. - gyakorlatok a szerző és narrátor megkülönböztetésére irodalmi szövegek befogadása során.

Kémia tantárgyi program - Lovassy László Gimnázium

magyarázat, előadás, prezentáció (ppt, interaktív tábla, internet), tanári szemléltetés, ... Fizika: atommodellek, színképek, elektronhéj, tömeg, elektromos töltés,.

Tantárgyi helyi tantervek a Pedagógiai Program ... - kozgazd

2019. szept. 10. ... irodalom, hangoskönyv fogalmát;. - választhat ... A romantikától a realizmusig: Balzac: Goriot apó/Stendhal: Vörös és fekete. 7. A reformkorszak ...

orosz nyelv tantárgyi program - Bessenyei György Gimnázium

Helyi Tanterv. OROSZ NYELV ... A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. ... Az orosz ABC, cirill betűk írásának elsajátítása. Szavak és ...

TANTÁRGYI PROGRAM 2012/2013. tanév II. félév BA; Controlling ...

2013. febr. 14. ... 2012/2013. tanév II. félév. BA; Controlling ... A tantárgy előtanulmányi rendje: Előtanulmányi ... [email protected]. Segédanyagok:.

Biológia-egészségtan tantárgyi program - Lovassy László Gimnázium

vérnyomás fogalma, mérése, normál értékei. A homeosztázis értelmezése a folyadékterek összetételének példáján. A vese szervi felépítése, a vesetestecske ...

Dráma és tánc tantárgyi program - Lovassy László Gimnázium

(Idézet a bevezetőből.) Ebből következik, hogy a szűkös órakeretben, elsősorban gyakorlati tevékenység által megvalósítható, sokrétű és időigényes fejlesztési ...

Tantárgyi helyi tantervek a Pedagógiai Program melléklete 2018/2019

2019. szept. 10. ... 4 éves óraszám. 144. 144 új szakgimnáziumi kerettanterv szerint. (érvényes 2018/2019-es tanévtől felmenő rendszerben) heti óraszám. 4. 144.

Bázisintézmény neve A program ideje A program címe A program ...

2019. nov. 6. ... 2019. augusztus 27. A hiteles és eredményes ... Gimnázium (Salgótarján,. Kissomlyó út 1.) ... 20 fő gyermek, 2 fő felnőtt). Színházi előadás ...

TANTÁRGYI ADATLAP

Dr. Bálint András. Elmélet. CV. Tantárgy képzési célja: Megismertetni a hallgatókat a leggyakrabban alkalmazott szerkezeti anyagok előállítási és feldolgozási.

Tantárgyi dosszié

A " Rendszertechnika - rendszermodellezés " c. tárgy ütemterve. I. évf. nappali tagozatú ... Segédlet I. BME Vasúti Jármüvek Tanszék, Budapest, 1994. Joó, Gy.

Tantárgyi övetelmény

Pohárkrémek, általános jellemzése, főzött krémből készült pohárkrémek, ízesített tejszínhabkrémből készült ... Diétás cukrászati termékek. Éttermi tészták. TK 2.

Tantárgyi versenyek

vers- és próza- mondó verseny. (Kapocs Ált. Isk.) 3. helyezett. Papp Lőrinc 4a. Béni. Zsuzsanna. HEBE angol nyelvi levelező verseny –. Böngész 3o. 2. helyezett.

Tantárgyi kapcsolatok

Kormos István: A nyulacska csengője című meséjének dramatizálása. - önálló meseírás. - húsvét a Bibliában. Környezetismeret: - a húsvéttal kapcsolatos jeles ...

Tantárgyi programok

Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing. Akadémiai Kiadó ... Tomka J., Bőgel Gy. [2010/b]: Vezetés egykor és most – A Biblia és a menedzsment; Nemzeti.

Tantárgyi útmutató - BGE

A készletezés kettős tulajdonsága. - A készletek és készletezési költségek csoportosítása. - Készletgazdálkodási stratégiák. - A készletelemzés leggyakoribb ...

tantárgyi adatlap - BME

1.6. Kreditszám. 3. 1.7. Tantárgyfelelős neve: Kiss Krisztina beosztása: docens elérhetősége: [email protected]. Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység.

Tantárgyi Tematika

Dr. habil. Nyikos Györgyi, Dr. Gregóczki Etelka, Dr. Hutkai Zsuzsanna,. Dr. Kézdi Árpád, Dr. Szabó Ildikó, Dr. Deák Ferenc, Gallasz Andrea,. Dr, Varga Erzsébet ...

Tantárgyi tematika nappali

2015. febr. 2. ... B.ép. 208. szoba (36) 520 400 / 2125.; [email protected]; http://uni-eger.hu/hu/gtk; http://old.ektf.hu/~hollone. A tananyag tartalma részletesen:.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban ... - BGE

Alinea Kiadó. • Foglalkozások anyaga (CooSpace, kivonat) ... BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. • DONALDSON, T.

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar TANTÁRGYI ... - NKE HHK

2016. szept. 21. ... ... József: Vezetési idő és a tachográf (Kotra Kft., Püspökladány, 2009.) ... KRESZ – a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő ...

Tantárgyi Útmutató Gazdaságpolitika - BGE

Gazdaságpolitika. 2009-2010 1. félév. Szakmai útmutatás: A tantárgy oktatásának legf bb célja, hogy a hallgató megismerje az állam gazdaságpolitikai.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment ... - BGE

BGE PSZK Menedzsment Tanszék / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. /. A KURZUS ALAPADATAI. Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közgazdaságtan 1. - BGE

2018. dec. 9. ... Tökéletes verseny: A tökéletesen versenyző vállalat kínálati ... Verseny néhány szereplővel: a tökéletlen verseny típusai, koncentráció, piaci.

tantárgyi útmutató - digkep.hu

Útban a modern fizikához. Nyomtatott tankönyv. Dr. Bíró Gábor – Dr. Szász. Gábor – Dr. Berke József: Hallgatói segédlet – bővített előadásvázlat. Elektronikus.

Általános tantárgyi bevezető

A globális világgazdaság napjainkban. ... világgazdaság; gazdasági integrációs ... A multinacionális és nemzeti gazdaságok ellentmondásai, illetve az állami és ...

Szemelyes kompetencia tantargyi lap 2 pk - CMS

asszertív és együttműködő Harvard módszer és a facilitált, diszkurzív és transzformatív problémamegoldás. A kurzusok során a kommunikáció és csoportok ...

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdaságföldrajz - BGE

Coospace és e-mail segítségével. Kontaktórák száma: 8 ... tananyag/ http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch04s02.html. - Tóth József (szerk.): Általános ...

TANTÁRGYI TEMATIKA Course Descriptions ANGLISZTIKA ...

TANTÁRGYI TEMATIKA. Course Descriptions. ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA) ... (Szeged: JATEPress, 1998). Spiller, Michael R. G., The Development of the ...

Elemzés ellenőrzés módszertana_Nappali Tantárgyi ... - BGE

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Elemzés és ellenőrzés módszertana. 2014/2015. II. félév. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. SZÁMVITELI INTÉZETI TANSZÉK ...

Pénzügyi kontrolling 2 Tantárgyi útmutató - BGE

Pénzügyi kontrolling feladatai finanszírozási problémák esetén. Gyakorlati feladatok. 4. konzultáció. A pénzügyi folyamatok monitorozását segítő beszámoló ...