Gyakorlati adatelemzés - PTE ETK - Pécsi Tudományegyetem

típusai) az adatelemzések során nélkülözhetetlen statisztikai alapfogalmak kerülnek ... Sajtos L. – Mitev A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv.

Gyakorlati adatelemzés - PTE ETK - Pécsi Tudományegyetem - Kapcsolódó dokumentumok

Gyakorlati adatelemzés - PTE ETK - Pécsi Tudományegyetem

típusai) az adatelemzések során nélkülözhetetlen statisztikai alapfogalmak kerülnek ... Sajtos L. – Mitev A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv.

A jövő lázadása - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

2009. jan. 1. ... 3.2 A termékenység birodalmában. 59–60. 3.3 Torlódásélmények ... Az első bizonytalan körvonalú papírmakett, 1987 körül. 13. Ugyanannak a ...

2012-Mayer KD - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

ingerkeresők alacsonyabbnak gondolták a védekezés nélküli szexuális együttlét ... A szociopata személyiség egyfajta patológikus ingerkereső, akit az a szükséglet hajt, ... és az egészség elleni bűncselekmények összefoglaló kategóriája.

Beke Ottó - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

az annak előzményének számító science fiction irodalom korpuszához egyaránt affirmatív és integratív ... Umberto Rossi érvelése szerint a szerző teljes életművét ontológiai ... vál., Isaac ASIMOV, Martin H. GREENBERG, Bp., Maecenas, 1988, 145–152. ... 600 Vilém FLUSSER, A technikai képek univerzuma felé, ford.

Horváth Nóra - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

2014. márc. 1. ... A platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák példázatai a ... fordítottam a 19. század végének „görög szerelem”-mel foglalkozó elemzéseire, valamint a ... megítélésében egy újfajta nagyrabecsülés jelei mutatkoztak.

Kucserka Zsófia - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

19Hasonló helyzetet teremt a lavateri fiziognómia és az arc mai, kísérleti ... jelentése Czuczor–Fogarasi szócikke alapján a leheletből (pára) eredően jelent ...

Kutatási terv - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

hatását vizsgálják, ide tartozik az online és offline identitás kapcsolata (Turkle, ... programok, fórumok, közösségi hálózatok, és az azokat támogató ... reakciók feletti önkontroll) és a dramaturgiai körültekintés (tervezés, felkészülés az esetleges ... sorolható a divat (a hobbi kategória 6,8%-a) alcsoport a néhány tetoválás-.

Bajnok Andrea - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI PROGRAM. Bajnok Andrea ... Még egy kicsit ügyvédeztünk, megint visszamentem a kajári polgármesterhez, hogy te, ez lehet, hogy ...

Csiszár Rita - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

A magyarosítás kiterjedt a személynevek és a helységnevek ... headcount of the diaspora of the capital – following the Croats and the Slovenians – is the third ... the dying out of the first generation – very probably cannot be guaranteed. Among the ... The family types developed in the light of the above variables differ greatly.

nagy márta - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Az agyag nélküli, úgynevezett egyiptomi fajansz, (vagy más néven egyiptomi ... történő bevonat, mely más hatást ad, mint a „meleg" aranyozás. Használnak.

Gyuris Norbert - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

“A szerzői identitás gyűrűi: a szimulakrum-szerző alakváltása” J.R.R. Tolkien a tudományterületek ... J.R.R. Tolkien és a szöveg: jelentés és forrásai – Szegedi.

Pongrácz Péter - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

A hidroformilezés olefinek szén-monoxiddal és hidrogén gázzal történő reakciója katalizátor jelenlétében, mely során aldehidek képződnek. Az átalakulás ...

Pálfy Eszter - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Rádaynak, hogy nemcsak a Murányi Vénus-kiadásban szereplő Gyöngyösi-dicsérő strófákat szerezte ő ... járt körbe a falakon. Te helyeztél pajzsot az ágyúgolyó elé, melytől egy ízben a ... Futam Wesselény s kapa az kengyelhez,. De hasonló ...

Pécs, 2017. - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

BODOR ÁDÁM PRÓZÁJA ÉS A NEM NATURÁLIS NARRATOLÓGIA. - Az idegen narratív formái ... Edward Albee: Nem félünk a farkastól: The Language Game.

Prágai doktori - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

... beszédforma romjai közül.” (Paul Ricoeur: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása) ... A “fal” szinté kétértelmű kifejezés, és ... elalvás folyamata (az első sor: “nappali maradvány”) majd maga az álomtörténet következik.

Pécs, 2016 - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Plexi műanyag lapból levágtam egy kb. 5×5 cm2 felületű darabot, majd a közepébe fúrtam egy. ~3 mm átmérőjű lyukat. Plexi műanyagcsőből (átmérő 1,5 cm) ...

Németh Ákos - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

2015. ápr. 29. ... A Poszler György tanulmányában méltatott „esszéíró nemzedék” – és tágabban a magyar irodalmi modernség második nemzedékének tagjai ...

Wéber Katalin - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

137. 4.2.6.6. Tárgyas és tárgyatlan igék: ikes/iktelen forma megoszlása. (16−27 hónap) . ... A struktúrák helyes használata az idegen nyelv tanulásához ...

Bokor Tamás - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Internetes szociális rendszerek rekonstrukciója a nyilvánosság és a közösségképződés kontextusában. Konzulens: dr. Karácsony András egyetemi tanár ...

OLÁH CIGÁNY - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

2019. ápr. 2. ... Egyszerű forrástartományok az oláh cigány (vlax gypsy) folklórban. 23. 2.1.1. ... a 'prikezhija' -t.” (Sutherland, 1975: 282, fordítás tőlem). 1. zhal o ... Kárpáti cigány- magyar, magyar- kárpáti cigány szótár és nyelvtan. Budapest ...

Lukovszki Lívia - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

számomra. A legnagyobb köszönettel a témavezet mnek és mentoromnak, Dr. Szerb Lászlónak ... révén alakul ki a személyiségünk (Keményné 1989, Komlósi 2006). ... letöltés helye: www.magyarfogyaszto.hu/file/MFSZ_CSR.pdf, letöltve: 2010. május. 21. ... Keményné Dr. Pálffy Katalin (1989). Bevezetés a pszichológiába.

pólus lászló - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Tasso, Hősi sirató (1849), Prometheus (1850), Les Preludes, Mazeppa (1851) ... A szerző általam tárgyalt műveiben tetten érhető a Wagnerre jellemző motivikus.

Hernádi Ilona - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

(Sinosz et al., 2010: 197). A jogi láthatatlanság ... Társkereső… rész, aztán azt néha át szoktam nézni… holnap lesz egy randim egy sráccal. Én gyereket ...

andl helga - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

fő felett van.89 A szülők azonban a közeli város, Ajka iskolájába íratják a ... tulajdonviszonyok (lakásfoglalás, szóbeli megállapodáson nyugvó albérletek,.

Disszertáció - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Siófok, Balatonfüred, vagy Keszthely térségében. ... Fafeldolgozás, bútoripar: Novafa Faipari Kft., Eurofa 2000 Kft. - Keszthely, Kanizsa Bútor. Turizmus ...

közösségiterek - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Egy régi városi tömb rehabilitációjára kerestek megoldásokat, ahol a ... üres, a vonal, a sík, a tömeg, mérték- és arányrendszer, szimmetria és eurytmia, valamint ...

delta - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

2019. márc. 3. ... Pliocén–kora-pleisztocén környezeti és klíma rekonstrukció ... éles frontja, az apatit sűrűsége az EDJ és fog külső felszíne között viszonylag ...

Az élő szövet - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Az élő szövet. 21. századi textúra tanulmány, avagy a végtelen individuális érintése. DLA értekezés. Pápai Lívia. Témavezető: Tolvaly Ernő festőművész, PTE ...

regeneráció - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

szögacél és sűrű szövésű drótháló együttese - takarja el a láttatni nem kívánt gépészetet. Egyúttal kiemeli, mégis lezárja a kiszolgáló terület felé vezető utat.

Tézisfüzet - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Az értekezés kivonata. 4. Abstract. 6. Tézisek. 8. Mestermű: Kékvölgy Waldorf Iskola, Pilisszentlászló. 13. Szakmai önéletrajz. 15 ...

Kiegészítések - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Atmoszférák és a szinesztézia. Talált terek. Zárszó. A kiegészítések építészete. 54. Kivonat. 57. Abstract. 59. Mestermű. Kékvölgy Waldorf Iskola, Pilisszentlászló.

Dr. Varg - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

26. melléklet Szandaszőlősi Coop szupermarket jövő áruháza vásárlói tájékoztató...... CD ... Szaküzlet: hentes, zöldséges, pékség stb. piac. 1. 2. 5. 6. 8. 9. 10. 2.

Képmelléklet - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

Tarr Hajnalka: Attachment, 2008. Internet: http://www.henkel.hu/cps/rde/xchg/henkel_huu/hs.xsl/art-award-2009-3369_3621_HUU_HTML.htm. 20. Csörgő Attila: ...

értekezés - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

A beszédaktusok fogalmát megalkotó beszédaktus-elmélet megalapozója az oxfordi analitikus iskolához tartozó J. L. Austin angol nyelvfilozófus volt. Elmélete ...

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar ... - Pécsi Egyetemi Archívum

„mozgást tartalmazó, élő rend” – automatizmus, informel, tasizmus, absztrakt expresszionizmus, transzavantgárd, heftige Malerei, stb.). A totalitásra törekvő ...

Szöllősy Éva - Pécsi Egyetemi Archívum - Pécsi Tudományegyetem

a píszí (political correctness) jegyében az új kiadásokból folyamatosan száműzzék ... a figyelmet, hogy az „implicit” jelentése itt 'tudattalan', 'nem tudatos'.