Magyar szólások és közmondások

KASSAI JÓZSEF: Származtató, s gyökerésző magyar-diák szó-könyv, 1-5. tsomó ... (Mészöly Gedeon kiad. 1920.) ... büdös a büszkeségtől] = visszataszítóan gőgös, fennhéjázó. (táj) ... Olyan, mint a pákosztos gúnár = nagy szoknyavadász. (táj).

Magyar szólások és közmondások - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar szólások és közmondások

KASSAI JÓZSEF: Származtató, s gyökerésző magyar-diák szó-könyv, 1-5. tsomó ... (Mészöly Gedeon kiad. 1920.) ... büdös a büszkeségtől] = visszataszítóan gőgös, fennhéjázó. (táj) ... Olyan, mint a pákosztos gúnár = nagy szoknyavadász. (táj).

Magyar közmondások, szólások

SZERKESZTETTE: MÓZES ISTVÁN MIKLÓS -. Margalits Ede (1849-1940) és O. Nagy Gábor (1915-1973) Magyar közmondások és köz- mondásszerü szólások ...

Magyar közmondások és közmondásszerü szólások - MEK

embernek. KV. — Éhes embernek étel gyanánt esik az alvás. E. — Hetes esö, hármas ünnep, jó gyomor; gazda morgás, béres alvás, komondor (Rossz dolgok.) ...

Magyar közmondások és közmondásszerü szólások

közmondás annyi alapszó keretében fordul el, a hány jellemz szó van benne és igy ... nincs mása a közmondások egyetemes irodalmában ; ez a munka.

MAGYAR SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK értelmező és fogalomköri ...

részleteiben, sem egészében semmilyen eljárással nem reprodukálható. ... élő közismert fordulatokat is (árulkodó júdás; Damoklesz kardja; kettévágja [meg-.

15 A földhöz kapcsolódó magyar szólások és közmondások

saink, amelyeknek új jelentése, mint mellékes képzet ... Márpedig ami „ebül gyűlt, ebül vész el”. ... használatos ez a szólás „Ebül szerzett jószág ebül vész el” ...

MAGYAR SZÓLÁSTÁR Szólások, helyzetmondatok, közmondások ...

e) szállóigék, bölcs mondások, idézetek (Nyelvében él a nemzet. Ha rövid a kardod, toldd ... O. NAGY GÁBOR: Magyar szólások és közmondások. Gondolat ...

MAGYAR SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK ... - Tinta Könyvkiadó

O. NAGY GÁBOR: Magyar szólások és közmondások. Gondolat, Budapest, 1976, 16. 4. A helyzetmondatokkal ellentétben mind a szállóige, mind pedig a ...

Forgács Tamás, Magyar szólások és közmondások szótára - C3

Forgács Tamás, Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve. A magyar nyelv kézikönyvei VI.

Magyar szolasok kozmondasok adatbazisa - Baranyi László Zsolt

GÁBOR: Magyar szólások és közmondások. Gondolat, Budapest, 1976, 12. 5. A témáról részletesebben lásd: O. NAGY GÁBOR: A magyar frazeológia története.

Szólások, közmondások

Letyefetyélnek róla. Lógassa az orrát, mint akinek nem jutott káposztafód. Lóháton jár nála a emberség. Lóhátról beszél az emberekkel. Lópikula a seggedbe.

3. Közmondások, szólások

___ Szegény, mint a templom . ___ Gondolkodik, mint féllábon a . ___ Bámul, mint. az új kapura. ___ Vak. is talál szemet. ___ A. is jóllakik, a káposzta is ...

Közmondások, szólások.

Közmondások, szólások. (Karakószörcsök, Veszprém vármegye.) Emëgy, min' Bence Noszlopra: hiába járt, nem végzett semmit. Száz búnak sincs ëllat haszna: ...

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások. O. Nagy Gábor gyűjtéséből. Hazudik, hazug, hazugság. Könnyű helyen áll nála a hazugság = könnyen hazudik. Ritkán hazudik, ha ...

Szólások, közmondások - EPA

Letyefetyélnek róla. Lógassa az orrát, mint akinek nem jutott káposztafód. Lóháton jár nála a emberség. Lóhátról beszél az emberekkel. Lópikula a seggedbe.

Tavaszi szólások és közmondások

nem elegendő ahhoz, hogy valamiben gyökeres változást következzék be. Fecskét látok, szeplőt hányok = az első fecske megpillantásakor mondják tréfás vagy ...

ÖSSZEKUTYULT SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK ...

2014. máj. 9. ... Összekeveredtek a szólások és közmondások, pontosabban két mondás egy mondatba tömörült. A Ti feladatotok, hogy bogozzátok ki az ...

Szólások és közmondások – kenyérrel

Szólások és közmondások – kenyérrel. Adál Isten fogat, adjál kenyeret hozzá! Ahol kalács nincs, a kenyér is jó. Kenyeret keres. (Dolgozik.) Egy fehér kenyérnél ...

Szólások és közmondások dióval

Szólások és közmondások dióval. Adjon Isten minden jót, diófából koporsót! = Tréfás köszöntés, azt mutatja, hogy a dió fáját nagyra becsülték. Akkor már diót ...

Szólások és közmondások Fecske

Egy fecske nem csinál tavaszt = egyetelen jelből nem lehet valaminek a megvalósulására, eljöttére következtetni. Egy ember nem elegendő ahhoz, hogy ...

A SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK FRAZEOLÓGIÁHOZ ...

A szólások és közmondások frazeológiához tartozásának kérdése a szovjet, ... N. N. AMOSZOVA5, aki a Szovjetunióban az angol nyelv frazeológiai rendszeré-.

Debreceni cívis szólások és közmondások - C3

lálja a zsák a foltját. Ki lehet ugratni a nyulat a bokorból (70), A lónak négy lába van, mégis meg- botlik. Ha vak vezet világtalant, végül is mindketten verembe ...

Bárdosi Vilmos: Szólások és közmondások eredete ... - C3

A Potemkin-falu kifejezés kapcsán a szerző így ír: „A kifejezés Grigorij Alekszandrovics Potemkin [Patyomkin] orosz hadvezér, II. Katalin cárnő kegyence és ...

Forgács Tamás, „Állati” szólások és közmondások - C3

A kutya a hűségnek és a ragaszkodásnak a szimbó- luma: hű(séges), mint a kutya. Az angolból hasonló szólás: to follow somebody like a dog 'kutyaként.

Szókészlet, közmondások, szólások, aforizmák a látás és a szem ...

A látás és a szem az esetek igen nagy részében rokon értelmű szó, szinonima (jó ... O. Nagy Gábor Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Akadémiai Kiadó.

Forgács Tamás: —Állatifl szólások és közmondások. A felfuvalkodott ...

az évben Forgács Tamás munkája: Magyar szólások és közmondások szótára (Mai nyelvünk ... az angol, finn, spanyol, sıt japán és kínai vagy arab megfelelıt is.

Magyar-német közmondások lexikona - MEK

Wenn alle träume watvr mären, bliebe keine Nonne fromm. ... A bor lator bajnok, legelőször is lábáról ejti le az embert,. 3. ... Csapd pofon az ördögöt. Lásd: igaz ...

MAGYAR SZÓLÁSTÁR Szólások ... - Tinta Könyvkiadó

szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből. A nyelv azonban a tenger, a tenger. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: „Kagyló és tenger”, Nyelv és lélek.

Közmondasok tükörben - Magyar Elektronikus Könyvtár

aki"kíváncsi,"hamar"megöregszik``"..."Mondogatják." Tehát," aki" idő" előtt" megöregedett," az" egészen" biztosan" egy" kíváncsi"személy"volt"egész"életében.

Közmondások görbe tükörben - Magyar Elektronikus Könyvtár

2. Meghívom a tisztelt olvasót egy rövid utazásra, a közmondások és szólás-mondások nyakatekert vilá- gába. Nem minden olyan egyértelmű mint ahogy azt.

Magyar Szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek ...

(feltárás), illetve gyanakvással (leleplezés) kezelő elmé- letek« konfrontációjának" (101). Ide kívánkozik a megértés vágyakozó feltételezése a jelenkori ...

Szólások

(jegyesek) házasság- ban, szerelemben mindhalálig hűek marad(ja)nak egymáshoz. ÁSPISKÍGYÓ olyan, mint egy áspiskígyó NÉP. ravasz, intrikus (személy).

Közmondások

Az asszony ingatag. 'a nők termé- szete az ingatagság'. (A dió törve,) az asszony verve jó. RÉG. 'a férj csak veréssel teheti engedelmessé a feleségét'.

Közmondasok tükörben - MEK

Közmondások tükörben ... A" közmondások" szószerinti," direkt" értelmezései" esetén" a" ... Ezt" a" " kis" gyűjteményt" elsősorban" a" középréteg"számára".

A SZÓLÁSOK HELYÉRŐL A TRANSZFORMÁCIÓS ...

közlés jelentése nem az elemek jelentésének összegeződése, ezért ... kick the bucket61, insist on sg62, repent of sg63, encroach on sy' rights64, burn.

szólások - Tinta Könyvkiadó

be beépülő állandó szókapcsolatok, melyeknek szerepe elsősorban képzetkeltő ... mányokkal bíró, közkeletű állandósult szókapcsolatokat az alábbi néhány ...