2019. október – 330. - Fizikai Szemle 69/10

Hasznosi Tamásné: Sasszárnyakon a fizika népszerűsítéséért. 361. A sashalmi Sas Elemér Kerületi Fizika Csapatverseny-sorozatról. HÍREK – ESEMÉNYEK.

2019. október – 330. - Fizikai Szemle 69/10 - Kapcsolódó dokumentumok

2019. október – 330. - Fizikai Szemle 69/10

Hasznosi Tamásné: Sasszárnyakon a fizika népszerűsítéséért. 361. A sashalmi Sas Elemér Kerületi Fizika Csapatverseny-sorozatról. HÍREK – ESEMÉNYEK.

Fizikai Szemle 66. évf. 10. sz. (2016. október)

át más vizekre. Elsô az elv gyenge változata, második a mindenség elmélete, harmadik a multiverzum-elmélet és végül a problémafelvetés értelmetlensége.

2019. szeptember – 294. - Fizikai Szemle 69/9

Szerkesztőbizottság: Bencze Gyula , Biró László Péter, ... A folyóirat honlapja: ... Fülöp László, Brázai Gergő, Kocsonya András: Fogászati röntgenfilmek 322.

2019. március – 74. - Fizikai Szemle 69/3

Szerkesztőbizottság: Bencze Gyula, Biró László Péter, ... A folyóirat honlapja: ... Fülöp László, Brázai Gergő: Fogászati röntgenfilmek a fizikában – 2. rész 90.

2019. február - Fizikai Szemle 69/2

2019. júl. 8. ... netes alkalmazás segítségével, hiszen az anagramma- játékok nagyon jó kreativitásserkentők. Az általunk használt négy anagramma: aceton ...

2019. május - Fizikai Szemle 69/5

Azóta a BME. Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén oktat és kutat. Kutatási területe a fizikai és matematikai geodézia, azon belül a Föld matematikai alakja, a ...

2019. március - Fizikai Szemle 69/3

2019. máj. 23. ... Iglói Ferenc, Kiss Ádám, Koppa Pál, ... Révész Ádám, Gajdics Marcell: Hidrogén szilárd fázisú tárolása. 84 ... ilyen alkalmazásoknál az ak-.

2019. november – 366. - Fizikai Szemle 69/10

Kálmán Péter, Keszthelyi Tamás: Tiltott magreakciók („hidegfúzió”). 388. Mennyire megalapozott a fizikusok jelentős részének a hidegfúzió létezését elutasító ...

2019. június - Fizikai Szemle 69/6

ták, tudhatták, csak jelentése számukra még egészen más volt. ... 2. instructables.com/id/Acoustic-Levitator – Akusztikus levitáció. Asier Marzo-tól (megtekintés: ...

2019. április – 110. - Fizikai Szemle 69/4

Jánosi Imre Miklós, Gerics Balázs, Susanne Ĺkesson: Zebracsíkok feltételezett hűtő hatásának kísérleti cáfolata – 1. rész. A cikk korszerű kísérleti eljárások ...

2019. április - Fizikai Szemle 69/4

Vannay László 1994 óta szervezője és felelőse a fizika OKTV egyik kísérleti fordulójának ... ti OKTV-feladatok egészen 2011-ig hagyományosan megjelentek a ...

2019. október 10. A tanulmány címe: A Statisztikai Szemle habitus ...

2019. okt. 10. ... érintenek. A kutatói team vonatkozó eredményei a Magyar Tudomány és a Statisztikai. Szemle hasábjain láttak napvilágot, utóbbi folyóirat több ...

(Fiz. Szemle 2011). - Fizikai szemle

2011. júl. 8. ... Szabó Tímea, Sikolya László, Szabó Árpád: Kármán Tódor, 1881–1963. 256 ... I. Bigus: 300 Jahre Unterricht in Experimentalphysik im Kollegium Sárospatak. T. Szabó, L. ... evaporációjának idôszakában kitiltja a korong ár-.

100 nm 30 nm - Fizikai szemle

2006. aug. 14. ... Iglói Ferenc, Kiss Ádám, Lendvai János,. Ormos Pál, Papp Katalin ... ascia szicíliai író Majorana titokzatos eltűnésérôl szóló érdekes könyvében ...

Fizikai Szemle

Papp Katalin, Simon Péter, Sükösd Csaba,. Szabados László ... A FIZIKA TANÍTÁSA. Tichy Géza, Vankó Péter, Vigh Máté: Gondolatok az Eötvös-verseny. 360.

K IZ T E N L L Ü E • • - Fizikai szemle

fizika éve. Ez az év százéves évfordulója Einstein kor- szakalkotó ... is gyakori, de ott kibuknak a gondok – mondjuk – a kör- nyezeti ... A viszonylag „passzi-.

Fizikai Szemle - EPA

Egyszerű, házilag elkészíthetô eszközökkel kí- sérletek gyűjtése, a ... megtalálható Geiger–Müller-számláló segítségével tanul- mányozhatjuk, és a mért adatok ...

vélemények - Fizikai szemle

kesztôinek nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében várjuk továbbra is olvasóink, a magyar fizikusok, fizikatanárok leveleit. Gróf Spanyol Zoltán Egely típusú, ...

Fizikai Szemle 2015/5

2015. máj. 24. ... Gnädig Péter: Alkalmazható-e a Biot–Savart-törvény nem záródó ... P. Gnädig: May Biot & Savart's law be applied only for closed circuits?

Tar Domokos - Fizikai szemle

vénygyűrű füstbôl [33] (Wikipedia). a) ... A szerzô vallja, hogy a villámgömb és gömbvillám két ... Tar D.: A gömbvillám keletkezésének, lefolyásának és eltűnésé-.

Fizikai Szemle 2016/1

Tájékoztató az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2017. évi tagdíjairól. Tisztelt Kollégák! Felhívás ... UPC (Katalán Tudományegyetem) és a japán RIKEN kutatóintézet ... mögött 50-50% valószínűséggel van a nyeremény, tehát mindegy melyik ...

fizikai szemle 2007/6

Iglói Ferenc, Kiss Ádám, Lendvai János, ... ki (cseremisz, csuvas, tatár, votják), kínai (han), szicíliai, német ... rendszerré esne szét: a kínai, volga-vidéki, szicíliai,.

Fizikai Szemle 2014/7–8

2014. aug. 31. ... „közepesen sűrű szövésű” rács vált be a kísérleteink- hez, amely magas ... kicsi a drótháló felülete, azaz ritka a drótháló szövése. –, akkor nagy ...

Fizikai Szemle 2015/9

felhőmaszk szerint61%-os felhőzöttségnélkészült.A. Polarstern kutatóhajó megfigyelőtornya, kéménye és egyéb felépítményeikitakarták az égboltegy részéta h.

Fizikai Szemle 2015/9 - EPA

éter a perifériára szorult legkönnyebb elembôl, míg a. Nap, a Hold és a csillagok a kettô ... nek az óriás gázbolygók, amelyek gravitációs vonzá- suk miatt nagy ...

Fizikai Szemle 2016/5 - EPA

A SZEGEDI FIZIKUSOK DOYENJE. Részlet Szalay László (késôbb a Biofizikai Tanszék vezetôje) Beve- ... Eötvös Kollégium felvételt hirdet matematika-fizika.

Fizikai Szemle 2014/9

Ennek magyarázata, hogy a ... zetközi felhôatlasz, amely 10 felhôfajt, 14 felhôtípust, 9 altípust ... A felhôatlasz magasságértékeire kiszámított fénylési idôk.

Fizikai Szemle 2015/4

2015. ápr. 18. ... Gnädig Péter: Alkalmazható-e a Biot-Savart törvény nem záródó. „áramkörökre”? – I. rész. 123. Jendrék Miklós: Elektroakusztikus átalakítók.

Fizikai Szemle 2016/7–8

2016. júl. 8. ... A Pu beépülését. Ce-mal ... abilities of glasses for immobilization of Plutonium and Ura- ... 1901-tôl 1909-ig Göttingenben volt professzor és az.

Fizikai Szemle 2013/12

(broad line region, BLR és narrow line region, NLR). Színképelemzéssel ... Schrödinger-macska állapotainak létrehozására vonat- kozó kísérletekrôl lásd [6].

Fizikai Szemle 2015/10

2015. okt. 29. ... sing = cosα cosϕ, ... sing γ tg(τ − h γ. ) ahol az elôzô jelöléseken túl Zγ a skálavonal szöge ... csoportnál jel-mértékegység párokat, összevissza.

Fizikai Szemle 2016/2

2016. febr. 29. ... alapján ido˝ro˝l-ido˝re meg kell vizsgálnunk a Fizikai. Szemléhez való teljes ... zett linkre lépve tudnak a szavazási felületre eljutni. ... Ötlete az volt, hogy a reaktort a föld alatt kialakított ... víz létezhetett a Marson, azonban biztosak lehetünk benne, hogy ... vidékein potenciálisan hány égitesten lehet felszín.

2005 - Fizikai szemle

Ehhez mindenki számára érthetôen ... sztellarátoron az 1/3 plazmaszéli rotációs transzformáció ... milyen gyors Fourier-transzformáció (Fast Fourier Trans-.

Fizikai Szemle 2016/12

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Molten_Salt_Reactor.svg szivattyú reaktor passzívan ... András, Szép Zsolt, Sütô András, Szász Domonkos) . 8. Nagy Elemér: ... Kitüntetések március 15. alkalmából . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.

Fizikai Szemle 2016/6

A neutrínóíz-rezgés felfedezésének története és a nyugalmi tömeggel rendelkezô ... Tasnádi Péter, Rajkovits Zsuzsa: Búcsú Skrapits tanár úrtól. 210. Az oktatás ...

Untitled - Fizikai szemle

2010. júl. 8. ... csek még halála elôtt csaknem kétszáz bibliai kézirat- tal ajándékozták meg a ... megfejtése a tudomány tanulásával (és vice versa). 14.15 A ...