100. szám - Magyar Közlöny

1999. nov. 12. ... közök helyes használata, gyógyászati segédeszközök használatával ... Abda. Árpás. Bakonypéterd. Börcs. B´´ony. Csikvánd. Dunaszeg.

100. szám - Magyar Közlöny - Kapcsolódó dokumentumok

63. szám - Magyar Közlöny

2004. máj. 7. ... A NATO fegyveres erők futár- és tábori posta szolgálatáról szóló ... saját vélemény kialakítása az önazonosságról és a jövőről, ... Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével.

122. szám - Magyar Közlöny

31 Dec 1998 ... A 7003, 7004 vagy 7005 vtsz. alá tar- tozó üvegek ... 1206 00 91 Napraforgó - mag. 1999. ... szítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír ...

19. szám - Magyar Közlöny

2002. febr. 8. ... A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről . ... kat ,,ivóvíz'', illetve ,,nem ivóvíz'' felirattal és piktogram- ... hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteménye 2002. évi éves előfizetési díjai:.

120. szám - Magyar Közlöny

2002. szept. 14. ... cukor, kávé, kávékivonat és pótkávé, tea, teakivonat, -kon- centrátum és -készítmény ... Cotini coggygriae folium. Cseresznye és meggyszár.

75. szám - Magyar Közlöny

2003. jún. 27. ... b) a viasz sterilizálására és a műlép készítésére (öntés, hengerelés); ... d) honnan származik a méhészetben használt műlép; e) a méhész ...

61. szám - Magyar Közlöny

1999. júl. 6. ... rendelés a 2. számú melléklet szerinti Adatlapot kett´´os árnyékolt buborékos ... ügyi és jogi következménnyel járhat, amely akár cs´´odbe is.

137. szám - Magyar Közlöny

2002. nov. 8. ... Dr. Kékessy Dezső rendkívüli és meghatalmazott nagykövet meg- bízás alóli felmentéséről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikecz Tamás ...

41. szám - Magyar Közlöny

2004. ápr. 5. ... 10032000-01037203. VPOP importtermék általános forgalmi adó bevételi számla. 10032000-01037210. VPOP statisztikai illeték bevételi ...

38. szám - Magyar Közlöny

2002. márc. 22. ... TESCO-GLOBÁL Áruházak Rt. 9023 Győr. Herman u. 22/A ... MKB Hungária Sátor, Ponyva, Fitnessgép Gy. Ker. Kft. 8660 Tab. Munkás u. 26.

62. szám - Magyar Közlöny

2004. máj. 4. ... javítása és karbantartása; ... többi alkoholfajtától (párlat, szesz, pálinka stb.) elkülönít- ... acetonos extrakciót alkalmazó biológiai egérteszttel. Az.

114. szám - Magyar Közlöny

2001. okt. 18. ... Fortuna köz 1. Fortuna szálló. I. kerület, Budai vár ... Andrássy út 29. Lakóház, cukrászda. VI. kerület ... Nagykanizsa. 6267. Alsóváros. Ady E. u.

93. szám - Magyar Közlöny

2003. aug. 6. ... 93. szám. Ára: 560,– Ft ... 1 hónap szakvizsga előkészítő tanfolyam'' b) 6—7. ... őr'' és a ,,fegyveres biztonsági váltásparancsnok'' munka-.

148. szám - Magyar Közlöny

2003. dec. 18. ... Zalaszentiván. Zalaszentlőrinc ... (1) A lakóhelyet, illetve székhelyet az irányítószám, helység, utca, házszám (helyrajzi szám) feltüntetésével.

138. szám - Magyar Közlöny

2002. nov. 9. ... Bioparox pumpás aeroszol. 1× 5 ml feltét'' ... esetében 24 000, tiszthelyettesek esetében 18 000 Ft) helyett az 51. § (3) bekezdése szerinti ...

101. szám - Magyar Közlöny

2003. aug. 29. ... A vizesblokk berendezése, felszereltsége: a kádhoz zuhanyfüggöny van felszerelve, frottírtörülköző és fürdő- lepedő ... tartó, fedeles eü. vödör.

86. szám - Magyar Közlöny

1999. szept. 30. ... A véradás gyakorisága: 10.1. a teljes vér adása esetén két véradás között leg- alább 8 hétnek,. 10.2. kizárólag plazma adása esetén két adás ...

88. szám - Magyar Közlöny

2003. júl. 22. ... 88. szám. Ára: 420,– Ft. TARTALOMJEGYZÉK. Oldal. 108/2003. (VII. ... Azokban az esetekben, amikor 4 számjegyes vtsz. vagy 6 számjegyes ... ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE'' című részében, a 6826. oldalon, a felsorolás alulról ...

100. szám - Magyar Közlöny

1999. nov. 12. ... közök helyes használata, gyógyászati segédeszközök használatával ... Abda. Árpás. Bakonypéterd. Börcs. B´´ony. Csikvánd. Dunaszeg.

151. szám - Magyar Közlöny

2001. dec. 22. ... szakmai feltételeir´´ol és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. 2001/151. szám. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y.

132. szám - Magyar Közlöny

2000. dec. 26. ... edz´´o, a mérk´´ozésvezet´´o, a versenybíró, a sportorvos, a gyúró; ... Enese. Felpéc. Göny´´u. Gyarmat. Gyömöre. Gy´´or. Gy´´orladamér.

51. szám - Magyar Közlöny

2004. ápr. 21. ... Rózsa F. u. 67. Fővárosi Önkormányzat Szociális ... Alternáriás feketefoltosság (Alternaria brassicae). Alternáriás szárazfoltosság (Alternaria ...

131. szám - Magyar Közlöny

2002. okt. 17. ... Epelény. Gic. Jásd. Lókut. Nagyesztergár. Olaszfalu. Pénzesgyőr. Porva. Szápár. Zirc. ZALA MEGYE. Keszthelyi Kirendeltség. Alsópáhok.

26. szám - Magyar Közlöny

2002. febr. 26. ... e) A bal kamra isémiás károsodása esetén (ejekciós frakció <0.50) a ... értve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés érté- kelését is.

37. szám - Magyar Közlöny

1998. máj. 6. ... Anyagok, félkész termékek, alkatrészek, tartozékok, gépek, berendezések autóalkatrész gyártásához ex 34. ... Meteor-barlang. Rákóczi 1. sz.

46. szám - Magyar Közlöny

1998. jún. 3. ... vér-, sejt-, szövet-, szervdonorok kötelez´´o HIV vizsgálata révén; az intravénás ... Ringer laktát infúzió, szerelék, percutan kanü- lök;.

105. szám - Magyar Közlöny

2001. szept. 26. ... mindkét szül´´o együttes nyilatkozatát kell figyelembe venni. 2001/105. szám ... (2) Attól a befogadottól, aki kiköltözési nyilatkozat nél- kül 48 órát meghaladóan hagyja el a ... (2) bekezdése szerinti minta- szerz´´odést, illetve ...

36. szám - Magyar Közlöny

2003. ápr. 11. ... székhely, adószám és GLN szám megadásával; c) a vállalását megalapozó kapacitások bemutatása, szerződött partnerek felsorolásával (név, ...

39. szám - Magyar Közlöny

2003. ápr. 18. ... mély- és vagyonőr, a rendész jogosultságai illetékessége közötti különbségeket, ... a piac fogalmát, szereplőit, a kereslet-kínálat és az ár szerepét,. — a vagyon és ... Írásbeli vizsga: Az írásbeli vizsga feladatait a Belügyminisztérium által ... különbözeti vizsgát kell tenni a kutyák tartására és alkal- mazására ...

2. szám - Magyar Közlöny

2001. jan. 10. ... figyelembevételével — az el´´oírt gyakorlófeladatok bizton- ... tal, 21 életév betöltése PÁV alkalmas min´´osítés. A táblázat szerinti ...

159. szám - Magyar Közlöny

2002. dec. 20. ... Grafit elektródák gyártása elektromos ko- hókhoz. 84 ex 3805 90 ... Vénusz-légycsapó ... (6) Amennyiben az OBI a tevékenysége során bevizs-.

141. szám - Magyar Közlöny

2002. nov. 15. ... 16. köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos. Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési ...

126. szám - Magyar Közlöny

2001. nov. 14. ... (TEÁOR számmal); c) biztosítani tudja a kezelés ... 0,4690. 3,56. 02/4 gyep (legel´´o). 3,1922. 24,26. 012 gyep (rét). 2,0984. 34,62. 24,50. 014/5.

7. szám - Magyar Közlöny

2002. jan. 18. ... d) érvényesítő címke kiadása, pótlása. 300 e) járműkísérő ... Dr. Pálinkás József s. k., oktatási ... tervező program alkalmazásával gyártóprogramot készít,. — részt vesz ... papír-, textil-, üveg- és fémcsomagolások. — műanyag ...

10. szám - Magyar Közlöny

2003. jan. 31. ... Egyéb egy végtagra, fél- és kétoldali bénu- ... nőgyógyászati vizsgálati lelet, terhesgondozási laboratóriumi leletek, terhességi UH vizsgálat. ... allergének meghatározására irányuló allergológiai teszt-vizsgálatok, táplálkozási ...

128. szám - Magyar Közlöny

2003. nov. 7. ... A települési szilárd hulladékok esetén Vas és Zala megye néhány ... és feldolgozás, elektronikai hulladék bontó és feldolgozó kapacitás) a ...

49. szám - Magyar Közlöny

Budapest,. 1998. június 9., kedd. 49. szám. Ára: 210,– Ft. TARTALOMJEGYZÉK. Oldal ... kezhessék. A kerékpár pedig az eredeti birtokos hatalmá- ból kikerült és ...