EME - Keszeg Anna.indb - Erdélyi Múzeum-Egyesület

között éles ellentétben áll a regény elején felvillantott, néprajzi ... a nemzetközi filmes adatbázisban: http://www.imdb.com/title/tt0029683/?ref_=fn_al_tt_1 ... esztétikai érzékkel díszített tárgyak között és öltözetekben hermetikusan megszabott.

EME - Keszeg Anna.indb - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Kapcsolódó dokumentumok

EME - Keszeg Anna.indb - Erdélyi Múzeum-Egyesület

között éles ellentétben áll a regény elején felvillantott, néprajzi ... a nemzetközi filmes adatbázisban: http://www.imdb.com/title/tt0029683/?ref_=fn_al_tt_1 ... esztétikai érzékkel díszített tárgyak között és öltözetekben hermetikusan megszabott.

EME Czegenyi.indb - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum ...

Valami fogadó vót, s az embé elment, s ott elmondta, hogy mi ... A film, amelyre az adatközlő utalt feltételezhetően: A spessarti fogadó (Das Wirtshaus.

View/Open - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

2012. nov. 2. ... Nyárba a méhecske csak 40 napot él, s akkor kell, hogy keljenek a fiak, hogy amelyikek marad- nak el a mezőn, ... kitakarása. 2. kép. A terített asztalokból formált pénisz. E E ... mája volt, hogy az összegyűjtött néprajzi anyag.

Körmöczi János - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

35v–40r. Prédikáció (Róm 14,22) Újabb magyarítás Johann Gottlob. Marezoll egy ... Mártonfi came home after the Jesuit order was banished (1773), and he.

Analógia - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

hatás forrását, az Experienst ábrázolva behatottként (MariT irritálja az álszent viselkedés). A hatáslánc tehát olyan, mint ... lóság szavak egymás szinonimái.

az erdélyi fejedelmek királyi könyvei i. - Erdélyi Múzeum-Egyesület

most, az erdélyi Királyi Könyvek közlésének elindításával került oda, hogy – ... zonyítékait, és e jószágokra a kincstár jogát mondta ki, a király a vitatott birtokokat Kata- ... malomhelyet új malom építésére, amely a Tisza (Tibiscus) folyónak a ...

Öffnen - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A privát film mint a társadalom- és kommunikációtörténet tárgya . ... határai (lessig, 1998, magyarul 2005-ben jelent meg az Információs Társadalom 2. számában ... ellentétpárt: amatőr vs. professzionális és emlékmegőrzés, múltba tekintés vs. kommu- ... pes teljes mértékben átfogni a domináns történet” (Bruner 1999. 185).

Az információ - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

(A bandwagon szóról az angol-magyar szótár a következőket írja: ... (Vigyázat, törékeny!), a használati utasítások „képesítése" (nem vasalható!), a reklám jel-.

felületkezelés - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A kívánt célt (csak olvasztás nélküli edzés vagy átolvasztás is) befolyásoló pa- ... optimális rétegvastagság általában 0,065–0,1 mm tartományba esik. Az ab- ... hang-generátor (1 W/cm2 intenzitással) segítségével a hatásosság jelentősen.

Öffnen - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Nem világraszóló vasút a Valkány–Perjámos-vonal, története mégis egy ... és annak feltörekvő vasúti vállalatával, a. MÁV-val. Véleményem szerint a ... János bíró, Gerdanovits Gyula jegyző Var- ... kedvesen az utolsó kocsiba hív, ott meleg.

gépelemek - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A megengedett feszültség-értékének kijelölése és a biztonsági tényező meghatározása . ... ábra, 14 táblázat és több száz egyenlet egészíti ki. Kérem az olvasót ...

Nők az egyetemen - Erdélyi Múzeum-Egyesület

1965-ben megírta Hugonnai Vilma regényes életrajzát Vilma doktorasszony címmel. 2010-ben a Semmelweis Orvosi Egyetem Szenátusa az ő emlékére és a ...

(1912.) 1. füzet - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Tabes dorsalis előrehaladt stádiumában nem ritkán, az eseteknek majdnem ... Járni, állani nem tudott. Jobb pupilla szűkebb volt a balnál, fényre renyhén,.

View/Open - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Erdély Romániához csatolása következtében 1 704 851 magyar nemzetiségű lakos vált ro- ... ten már rész vett Victor Eftimiu vezérigazgató is, s megegyezés jött létre az ... an stand fest, dass das deutsche Bühnenwesen in Laibach nie wieder die ... László Bocsárdi at the Tamási Áron Theater (Sf. Gheorghe) is a complex ...

A szombatosok chiliazmusa - Erdélyi Múzeum-Egyesület

fogalom jelentése a lényeget illetően nagyjából megegyezik, de különböző ... ságaként, hogy a »rajongás« (a spiritualisztikus, eksztatikus váradalmak vagy ...

Jánó Mihály - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Kulcsszavak: falfestmény, szív, felajánlás, Szent László-legenda ... Az elrabolt leány üldözés közben történő beavatkozását egyik krónikában sem olvashat-.

Határtalan tudomány - Erdélyi Múzeum-Egyesület

2018. nov. 16. ... helyszín: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színháza, ... Dr. Széplaki Attila: Implantátumok az ortopédiai és traumatológiai ...

Klinikai endocrinologia - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Euthyreosis. II. generációjú vizsgálatok küszöbe. III. generációjú vizsgálatok küszöbe. Manifeszt hyperthyreosis vagy secundaer hypothyreosis. 19. ábra.

A történelem sodrában - Erdélyi Múzeum-Egyesület

rukra jellemző az étkezde falára mázolt szöveg, amit az oroszok nagy elismerésben ... sokkal mélyebb zamat, mert semmi sem olyan mély a rabságban, mint a ...

Egyed Emese - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Egyed Emese*. MIKES-AUTOGRÁFIÁK ERDÉLYBEN. LEVÉL, FORDÍTÁSKÖTET. Kulcsszavak: Mikes Kelemen, fordítás, kézirat, Törökországi levelek, ...

Az individualitás kérdése. - Erdélyi Múzeum-Egyesület

VARGA BÉLA: AZ INDIVIDUALITÁS KÉRDÉSE. A másik, amit meg kell jegyeznünk s ami az előbbivel szorosan ösz- szefügg: az individuum relativitása.

Bordás Beáta - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A válaszúti Bánffy-kastély elsősorban egykori, impozáns belső berendezése miatt tart számot a szakma érdeklődésére. Csodával határos módon fennmaradtak ...

Arra mennek az angyalok… - Erdélyi Múzeum-Egyesület

198 Bibó István: A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak története. Metrum, Bp. 1989. 23, 27, 45–46. 199 „Három angyal fejem fölött, / Egyik ...

Forráskiadvány az elfelejtett Vécseyekről - Erdélyi Múzeum-Egyesület

által katonai pályára vezényelt Vécsey László (1866–. 1924) levelezésébe nyerünk betekintést. Ezt követően a család „fekete bárányának”, Miklósnak, majd a ...

Lakodalom a kalotaszegi Magyarvalkón - Erdélyi Múzeum-Egyesület

tatlan csujogatás: Málé lisztet habáratok. Léján nélktí raaradátok új, ju, ju, ju, ju, ju. ju. Csak a leányoknak és kis gyeraiekeknek nem szabad ebben résztvenni.

Gróf Bánffy Miklós - Erdélyi Múzeum-Egyesület

2012. jún. 6. ... Bánffy Miklós Erdély egyik legrégebbi és legelőkelőbb főúri családjának a szülött- je.3 A család ... olvashatjuk.4. A történet folytatható azzal, hogy Bánffy György szerzi meg 1696-ban a grófi címet. ... oldalas trilógia. Közvetlen ...

hengeres fogaskerekek gyártószerszámai - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A köbös bór-nitrid keménysége a szintetikus gyémántéval vetekedik, bizonyos, igen ritka, wurtzit-rendszerś kristálya a szintetikus gyémántnál keményebb [60] ...

a kárpáti barna medvéről - Erdélyi Múzeum-Egyesület

gű barlangi medve csontmaradványai alapján sokkal jobban ismerjük ennek a ... Tulajdonképpen az ország medve- ... ban, illetve reflexeiben, téli álomban.

Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Szócsaládok etimológiai kutatása a szinkrónia-diakrónia egységében: ... összefüggéseinek, a diakrónia pedig a nyelv történeti változásainak vizsgálatát,.

Elfelejtett népdalok Magyarózdról - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Pávai István: Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében. The Folk Music of Magyarózd as Reflected in the Collections of István Horváth.

Torockó-útikalauz stopposoknak (Keszeg Anna: A holdbéli ... - EPA

vázlatos históriáját is megismerhetjük), ellenben az idézetek pontos lelő- helyét általában nem ... Torockó-útikalauz stopposoknak 75. 74 Hermann Veronika.

Az építő Kós Károly korai munkássága - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Lajos, Mende Valér, Zrumeczky Dezső) szakítottak a Lechner Ödön-féle magyaros stílussal, és meg- alakították a művészet- és építészettörténet által. Fiatalok ...

fiatal műszakiak tudományos ülésszaka - Erdélyi Múzeum-Egyesület

2011. márc. 24. ... A dolgozat az ellenállás-hegesztés technológiájának egy új berendezésével, a középfrekvenciás egyenáramú in- verterrel foglalkozik.

az erősdi kora rézkori kincslelet - Erdélyi Múzeum-Egyesület

rézgyöngy látható.4 A karpereceket megemlítve három átmérő-adatot közöl róluk, két ... nem vette azonban észre, hogy a leletből közölt néhány rézgyöngyöt -.

Ercsey Gyula Farkasok árnyékában ... - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Biztos volt mégis, hogy nem ezt a fényt, nem ezt a várost, nem ezt az országot akartuk. Nem ide vágytunk. Kérdőn körülnéztünk, mint régen az ókori tengeré-.

a moldvai csángók származása és neve - Erdélyi Múzeum-Egyesület

leg, cárciumá-korcsma, diac-úvÁk, florini umjure^ti-íovhú, hele^teu- halastó ... nikon kívül, még járnia sem volt szabad, tolvajlás és emberölés esetét kivéve ...