az r programoz ´as alapjai - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

... pénzügy mesterszakos hallgatók számára készült, a szakon oktatott tárgyak ... Az R speciális programozási nyelv, amelyet els˝osorban (bár nem kizárólag) ... Bontsuk a imdb score változót két almintára aszerint, hogy a movie facebook likes ...

az r programoz ´as alapjai - Corvinus Research Archive - Budapesti ... - Kapcsolódó dokumentumok

az r programoz ´as alapjai - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

... pénzügy mesterszakos hallgatók számára készült, a szakon oktatott tárgyak ... Az R speciális programozási nyelv, amelyet els˝osorban (bár nem kizárólag) ... Bontsuk a imdb score változót két almintára aszerint, hogy a movie facebook likes ...

Jáki Erika - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus Egyetem

2019. aug. 16. ... módszerekkel elemzik a bitcoinhoz kapcsolódó online bejegyzéseket és így próbálják előrejelezni a bitcoin árváltozásait. Kristoufek (2018) két ...

Untitled - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus Egyetem

Juhász Péter, Wimmer Ágnes (szerk., 2017): Közgáz diáktudós – Gazdaság, közösség ... (privát) kulcsot a tulajdonosa nem adja ki senkinek, a másik (nyílt, ... mely azt jelenti, hogy minden felhasználó majdnem minden nap meg- tekintett ...

Glamour Napok - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

kuponfüzet keretében a divat iránt érdeklődő nők számára lehetőséget biztosít a felhőtlen vásárlásra. Az elmúlt 13 év alatt a hétvégi kuponos vásárlásból ...

Kerekes Sándor - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

nemzetközi ökológiai fordulatával a magyar politika együtt lép, és ebben szerepe van ... gazdasági pillérén jelentkező konfliktusokat, olyan világban élhetnénk, amelyik ... a magánszemélyek rekrutálását online felhívásokkal végeztük, saját ...

Dobos Imre - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

2013. márc. 3. ... A tételnagyság modellek visszutas logisztikai kiterjesztésének igénye ... így itt a klasszikus fűrészfog modell áll elő azzal a különbséggel, hogy ...

Wimmer Ágnes - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

szerzıdések idıtávját illetıen az elızı évekhez képest, sem a vevıi, sem a ... kínáltak a vállalatok, s e kedvezmények igénybevételének gyakorisága is megugrott.

Kuczi Tibor - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

Mert most van egy akciós bútor, most azt ... Esettanulmány a „Harmónia” Mgtsz átalakulásáról. Replika ... A Salgótarján környéki bányászközségek néprajzához.

Kutatási jelentés - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

Jelen kutatási jelentés a folyamat közvetlen eredményeit tartalmazza, és nem tér ki azok értékelésére ... and responsible economic and social modus operandi.

Gelei, A - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus Egyetem

4.3. ábra: A logisztikus eloszlás és az életciklus szakaszai ... Abernathy, 1975), vagy éppen a marketing területéről a termék–életciklus modellje, mely adott.

Alács Péter - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

2018. júl. 13. ... mint pl. a Római Klub jelentései, az OECD „Közös jövő” programja vagy a „ ... A Stanford 2015-ben elindította 700 millió dolláros globális ... kerüljön kiindulásként megadásra a bizonyítandó (kísérletképpen már bizonyságot.

MMDC TERELŐ - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

2018. dec. 16. ... elfeledett szakkönyv előszavában. Mondatait ... csomagolás vonzerejét és a márka preferenciát (Esch et al., 2012; Schaefer – Rotte, 2007).

lingua - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus Egyetem

17 nov 2015 ... Végső szimbolikus jelentése az egész világmindenség szerkezeti ... in a sort of banter in which they try to one up each other with witty and.

Trónok harca - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

A George R. R. Martin amerikai író és forgatókönyvíró nevéhez fűződő „Tűz és jég dala” című fantasy könyvsorozat-folyam nyitó kötetéről, a „Trónok harcáról”50 ...

pro publico bono - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

85. Orbán zsolt – Balkányi Péter. • E-learning-tananyagok fejlesztése a közigazgatásban. 100. Sasvári Péter – Törley Gábor. • A magyar közigazgatást kutatók ...

Fekete Albert - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

Energetikai Célú Fafajták Termőhelyi Alkalmassága Soroksáron. ... tások meghatározott sorrendben, de egymással szoros összefüggésben ... a, ab, abc a-d').

Gazdasági etika - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

Mindezekről a kérdésekről már magyarul is egyre növekvő szakirodalom szól (vö. Boda. 2004 ... Ilyen alapon beszélhetünk például arról, hogy Abraham Lincoln, az USA 16. ... potenciális Pareto javulás (Kaldor-Hicks költség-haszon elemzés) ...

Az égi lábnyom - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

jes élő földi rendszert élőlényként felfogó Gaia-elmélet néhány évtizeddel korábban [Lovelock,. 1990; vö. Tóth, 2016: 194-197]. E tudománytalan-tudományos ...

A tocilizumab - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

A nem gyógyszeres terápiák (akupunktúra, gyógytorna, gyógyfürdő, masszázs, elektroterápia) hatásosságára ... Nakamura I, Ito K, Tanaka H, Ohta H, Kobayashi.

co-creation - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

például: művészeti fesztiválok, étkezés, tetoválás, rajongás a Mac számítógépek iránt, extra ... A szupersztrádán teknős módjára kullogó kutató ezért inkább.

CDO -k - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus Egyetem

Ugyanezek a fogalmak lesznek segít- ségünkre a matematikai modellezés tárgyalásában. A CDS (mulasztási csereügylet). Bár a célunk a szintetikus CDO-kal ...

módszertani mix - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

2019. márc. 14. ... Szalai Levente: Geopolitikai célok: a határon túli magyar nyelvű oktatás az egységes Kárpát- ... Facebook, Researchgate) írása és közzététele.

Desztinációk menedzsmentjének alapjai - Corvinus Research Archive

2018. aug. 31. ... A turisztikai célterületek, a desztinációk sok tekintetben a turisztikai verseny alapvető egységei. Napjaink turisztikai trendjei számos kihívást ...

a fogyasztói magatartás alapjai - Corvinus Research Archive

már sokak által elérhető, „exkluzivitását vesztett” javaktól fordulnak el. Végül még egy szokatlan jelenség, amit a szakirodalom Veblen--hatás néven emleget: ha ...

AWA PER S - Corvinus Research Archive - Budapesti Corvinus ...

A második világháborút követően azonban a korábbinál sokkal differenciáltabb kép rajzolódott ki: a jogágak közötti kölcsönhatásnak ekkortól már nem egyedüli ...

Gazdaságföldrajzi - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

2012. nov. 4. ... szereit, melyek közül a normál nyomtáv (1435 mm) a legáltalánosabb. ... kult, olcsó költségvetésű légitársaságok (EasyJet, Ryanair) versenyével szembenézni. Az ... A magas viteldíjak – különösképp a business és first class ...

MÓDSZERTANI MIX - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

2019. márc. 14. ... Készült az EFOP-3.4.3-16-2016-00006 -„A Budapesti Corvinus Egyetem ... szintű és operatív döntéseket hozni a változó állami szabályozás ...

Városmárka-hűség - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

Kulcsszavak: városi márka, hűség, célmarketing, ... A tanulmány bemutatja továbbá a budapesti márka gyengeségeit és erősségeit, ... (szállodák, éttermek stb.) ...

Elekes Zsuzsanna - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

11.2 Néhány elterjedtebb viselkedési addikció fontosabb jellemzői . ... 2. táblázat - A túlsúlyosak és elhízottak együttes aránya nemenként és korcsoportonként, % ... Normalization as a barometer: Recreational drug use and the consumption of ...

A globális értékláncok - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

A Porter-féle értéklánc koncepció (1985) az elfogadott, domináns modell a vállalati szintű értékteremtés elemzésében. Az értéklánc-elemzés egy meghatározott ...

rendszerek és kapcsolatok - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

2017. ápr. 9. ... elsőként a részvételi rendszermodellezés módszertanát és a folyamatban használt ábratípust (komplex oksá- gi diagram) tárgyalja. Ezután ...

A dzsihád az iszlámban - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

mint a dzsihád, és annak az első jelentése is erőfeszítés, kiegészítve azzal, hogy. „Isten ügyéért”, s innen tovább értelmezve „küzdelem a hitért”. Az iszlám jog ...

Fenntartható beszerzés - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

Vörösmarty Gyöngyi. 117. sz. Műhelytanulmány. HU ISSN 1786-3031. 2010. január. Budapesti Corvinus Egyetem. Vállalatgazdaságtan Intézet. Fővám tér 8.

Ikrek a családban - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

... módszerrel), illetve harmadik lehetőségként online válaszadással lehetett kitölteni. Főbb kutatási kérdéseink a következők voltak. 1. Hogyan élik meg az ikrek, ...

Fenntartható fogyasztás? - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

ökológiai lábnyom nagysága alapján láthatóak csökkenő sorrendben, ezenkívül az ... Asset Pricing Model) Sharpe, Lintner és Black munkája jóvoltából jött létre, ... nyomortelepekről készült fényképek és filmek százai közvetlenül is amellett.

Konferencia jelentkezések - Corvinus Research Archive - Budapesti ...

2017. szept. 25. ... Kim és Mauborgne (2005) szerint a kék óceán stratégia olyan üzleti gyakorlat, amely a piaci versenyt kizárja, illetve irrelevánssá teszi azáltal, ...