Sztereokémia

2) L csoport és =O csoport 90O-os vetületbe helyezése (Newman projekció). 3) 107O-os szög megkeresése (Nu) a C-L kötéssel quasi antiperiplanáris állásban,.

Sztereokémia - Kapcsolódó dokumentumok

Sztereokémia

2) L csoport és =O csoport 90O-os vetületbe helyezése (Newman projekció). 3) 107O-os szög megkeresése (Nu) a C-L kötéssel quasi antiperiplanáris állásban,.

1 9. SZTEREOKÉMIA, SZTEREOSZELEKTÍV REAKCIÓK 9.1. A ...

xliv Az első két sor utolsó három ábrázolását úgy kapjuk, hogy a CIP konvenció szerint elhelyezett tetraédert enyhén eldöntjük valamelyik irányba. Vegyük észre ...

Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok Fogalomtár

(aminosavak és szénhidrátok körében D,L), axiális és planáris rendszereknél emellett P,M prefixumokkal történhet. Allén-izoméria. 1,3-szubsztituált allének ...

Sztereokémia I - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Konformációk, energiagátak, stabilitás. Etán, bután konformációi. Fűrészbak-projekció. Newman-projekció. Borkősavak stabilis konformációi. „Konformációs ...

Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok - Kémiai Intézet

A-B, A-A, A-B-C és A-B-A rendszerek, mezo-vegyületek. 5. hét: Abszolút és relatív konfiguráció fogalma, projektív képletek, Fischer-projekció. Abszolút és relatív ...