Sztereokémia I - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Konformációk, energiagátak, stabilitás. Etán, bután konformációi. Fűrészbak-projekció. Newman-projekció. Borkősavak stabilis konformációi. „Konformációs ...

Sztereokémia I - ELTE Szerves Kémiai Tanszék - Kapcsolódó dokumentumok

Sztereokémia I - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Konformációk, energiagátak, stabilitás. Etán, bután konformációi. Fűrészbak-projekció. Newman-projekció. Borkősavak stabilis konformációi. „Konformációs ...

Szerves kémia - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár, Szerves Kémiai Tanszék. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: A tárgy a középiskolai kémia anyag ismeretét ...

Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok - Kémiai Intézet

A-B, A-A, A-B-C és A-B-A rendszerek, mezo-vegyületek. 5. hét: Abszolút és relatív konfiguráció fogalma, projektív képletek, Fischer-projekció. Abszolút és relatív ...

alkének - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Homológ sor Cn. H2n. Elnevezés. C2. H4. H2. C CH2 etén. C3. H6. C4. H8. H2. C CH CH3. H2. C CH CH2. CH3. H3. C CH CH CH3. H2. C C. CH3. CH3 propén.

Aminosavak - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

[HA]. = [A. –. ] [HA]. Ka. [H. . ] [H. . ] = [A. –. ] [HA]. Ka. [A. –. ] [HA]. Ka. [H. . ] = Henderson–Hasselbach egyenlet. [A. –. ] [HA] log Ka log [H. . ] = log . pH. pKa.

RNS polimeráz - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

dezoxiribonukleotidok csoportját. Nukleozidok: (= bázis cukor) szűkebb értelemben a nukleinsavakban előforduló pirimidin- és purinbázisok. N-ribozid, ill.

Szénhidrátok - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

O. H. HO. OH. H. OH. H. H. H. OH. OH idóz altróz allóz. 2. 4. 3. A 8 D-aldohexóz. (kockacukor-cukorkocka). C2 epimerizáció. C3 epimerizáció. C4 epimerizáció ...

Alkaloidok - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

A kávé (1-1,5%), tea (2-5%) és kóladió (kb. 1,5%) alkaloidja. Kis mennyiségben a kakaóbab is tartalmazza. Amíg nem sikerült azonosítani, a teában lév élénkít ...

Fogalmak - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

a Hückel-szabály szerint azok a síkalkatú, egygyűrűs, folytonosan konjugált kötésrendszerű vegyületek aromásak, amelyekben a π-elektronok száma 4n 2 ...

oxovegyületek - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Elnevezés. CH2. C. O. R C H. O. R C R'. O aldehid keton. Aldehidek. CH3. CH2 CH2 CH O propán karbaldehid butánal butiraldehid. O. C. O. CH. O oxo karbonil.

alkánok - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Homológ sor Cn. H2n 2. Alapnevek metán etán propán bután pentán hexán heptán oktán nonán dekán. CH4 ... A metán klórozása. CH4. Cl2. CH3. Cl HCl ...

23-peptid - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

4.1.1) Az N-terminális (az aminocsoport) védelme: 4.1.2) A C-terminális (a karboxilcsoport) védelme: 4.1.3) Védett aminosavak aktiválása: 4.2) Az oldatfázisú ...

Hollósi - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Günther Snatzke, a CD-spektroszkópia atyjának születésnapja is, akkor azt kell mondjam, bár nem vagyok ... Az adminisztráció ökle istenigazából '78-ban, 37 éves korában sujtott le Hollósi ... feleségemnek se mertem megírni. Hivatalos ...

karbonsavszármazékok - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

malonészter. EtOOC CH COOEt. -. OC CH2 acetecetészter. -. COOEt. H3C ... Malonészter szintézisek. C. O. EtO. CH2 C OEt. O. C. O. EtO. CH C OEt. O. -. NaOEt.

A lipidkémia kisszótára - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

foszfatidok) alkotják, amelyek alapvegyülete egy telítetlen szénláncú aminoalkohol, a szfingozin. Valamennyi ~re jellemz, hogy egyaránt tartalmaznak ersen ...

heteroaromás vegyületek - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

imidazol. (1,3-diazol). N. N. N. N pirimidin. (1,3-diazin) pirazin. (1,4-diazin) kondenzált gyűrűs származékok. N. H. N. N. N. H. N. N. N indol kinolin izokinolin purin.

Messmer András - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

„Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,. Következik, hogy ál máshoz se ... jelentősége miatt Messmer későbbi éveiben is hű maradt a cukorformazánokhoz és ...

kénorganikus vegyületek - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

(szulfonsav-észter) szulfonamid. CH3SH metántiol. CH3SCH3 dimetil-szulfid. CH3SSCH3 dimetil-diszulfid. (CH3)3S. . Cl. - trimetil-szulfónium- klorid. CH3-SO- ...

7. Előadás Aminosavak - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Gabriel-féle malonészter szintézis (Met, Asp). O. N. O. CH. COOEt. COOEt. O. N. O. C. COOEt. COOEt. R. NH3. . C. COOEt. COOEt. R. NH3. . CH. COOH. R.

aromás szénhidrogének - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

antiaromás. A) Páros számú szénatom (annulének). Aromaticitás feltételei: planáris gyűrű folytonos konjugáció. 4n 2 π elektron (Hückel szabály) ...

Egyéb fontos vegyületek - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

csavart kád kinuklidin. (fedőállások elkerülése). 1-aza-biciklo [2,2,2)-oktán. „piperidin váz”. E. IZOKINOLINVÁZAS ALKALOIDOK. COOH oor. NH,. NH2 izokinolin.

alkánok, alkének, alkinek - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

A kémiai reakció körülményei: Hőmérséklet (∆). Nyomás. Reakcióidő (t). Katalizátor (kat). Koncentráció - abszolút. - relativ (mol arány). Fény (hν). 1. Oxidáció.

1. szerves kémiai alapismeretek - BME Szerves Kémia Tanszék

Az elsőrendű kémiai kötések, a kovalens kötés Lewis-elmélete ... 1.12. ábra A koordinatív kovalens kötés: a borán–ammónia-komplex Lewis- és Kekulé-képlete.

Fogalomtár Szerves kémia III. - Szerves Kémiai Tanszék

Aminosavak esetén az a szerkezet, amelyben a karboxilcsoport deprotonált, az aminocsoport ... Glikozil-halogenidek soft Lewis-savak (leggyakrabban Ag(I)-.

Szerves kémiai összefoglaló - A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia - Elte

Az alábbi szerves kémiai összefoglaló a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián résztvevő magyar csapat felkészítésére készült. Két részből áll: az első1 az alapvető ...

lipidek - Szerves Kémiai Tanszék

A szfingolipidekben a szfingozin amino csoportját egy zsírsav molekula acilezi, míg a C1 hidroxil csoporton ... egység és a szfingozin oldallánca a hidrofób rész.

BIOMÉRNÖK szakos hallgatók részére - Szerves Kémiai Tanszék

9. gyakorlat. A vízgőzdesztilláció bemutatása. Karvon izolálása fűszerköményből és 2,4-dinitrofenilhidrazon származékának előállítása (Gy. 6.3.7.) 10. gyakorlat.

Kémia BSc Analitikai Kémiai Tanszék - ELTE Kémiai Intézet

Karbo Zakariya. Nature of benzophenone self-quenching reaction in acetonitrile. Dr. Demeter Attila. Dr. Tóth Gergely. Vegyész MSc. Fizikai Kémiai Tanszék ...

szerves kémiai alapismeretek - Elte

2009. máj. 19. ... OH. H. (-)-tejsav. 90o. 1 csere. Newman-projekció. A molekulát két atomot (leggyakrabban szénatomot) összekötő kötés irányából szemléljük.

Szerves kémiai összefoglaló - ELTE

2010. ápr. 14. ... ... hogy ezen vegyületekben a karboxilcsoporthoz kapcsolt szénatom elektrofil támadással szemben érzékeny. A karboxilcsoport ugyanis elekt-.

Karbonsavak. Karbonsav származékok - ELTE Szerves Kémiai ...

O karboxilát sav észter savklorid savamid észter anhidrid .. 2. Karboxilát csoport. C O. C. O. O. R . . . . 1/2. 1/2 . . . . Szimmetrikus mezoméria. 127 pm. C. O. O. R.

Szénhidrátok: konstitució, konformáció - ELTE Szerves Kémiai ...

L-eritróz. Fizikai tulajdonságok azonosak. SZTEREOIZOMÉRIA TPUSAI. - Geometriai izoméria (cisz – transz). - Optikai izoméria. - Konformációs izoméria ...

Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok Fogalomtár

(aminosavak és szénhidrátok körében D,L), axiális és planáris rendszereknél emellett P,M prefixumokkal történhet. Allén-izoméria. 1,3-szubsztituált allének ...

Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 II. félév - ELTE Szerves Kémiai ...

Szubsztituált izokinolin származékok előállítása. Földváry Enikő, kémia alapszakos hallgató. Témavezető: Dr. Szabó András Ubichem Kutató Kft kutató ...

Szakdolgozat - Fizikai Kémiai Tanszék - Elte

6 May 2012 ... ... d-mező elem. Vegyjele W. A krómcsoport harmadik eleme. ... 49. Indium, In. Az indium-oxid a külső bura belső falára felvitt hőreflektáló.

Lukáts András - ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék

A foszfor ismert vegyületeiben három vagy öt vegyértékű, oxidációs száma -3-tól ... minta jele kémiai összetétel. R y. CuP1-4. 0,4Cu2O·1,6Na2O·P2O5. 3,5. 0,2.