Honismeret

2018. ápr. 17. ... tekintő jelentés adattári részében történt említés az Országos Elnökség ... Megismerkedtek a hajdani aranyászok, pákászok, vadászok mun-.

Honismeret - Kapcsolódó dokumentumok

Honismeret

2018. ápr. 17. ... tekintő jelentés adattári részében történt említés az Országos Elnökség ... Megismerkedtek a hajdani aranyászok, pákászok, vadászok mun-.

55 <JÖ - Honismeret

2018. ápr. 12. ... A ma is meglévő - kitűnően karbantartott - Kossuth Lajos utca 13. számú ... Kaposvár - Horváth Miklós, Zalaegerszeg - jászberényi Ferencné, Győr ... mozgásban előnyös közlekedési útvonalaktól és távolságoktól, a használtautó-piacot ... a Tolna Megyei Honismereti Egyesület, valamint a dombóvári Fekete.

553&S - Honismeret

2018. ápr. 10. ... Láttam, (mert fáért mindig oda jártunk), hogyan mélyül az ércbá- nya a Szűzvár ... Az illegális fakivágás mindennapos dologgá vált. A háztáji ...

533*3 Ml/l - Honismeret

2018. febr. 28. ... A szünet után Tóth Tamás apátfalvi népdalokat taní- ... Böröndi Lajos és Cser Zoltán költők alkotásait hallgathatták meg, majd Konrád Szilvia ...

Honismeret, 31. évf. 6. sz. (2003.) - EPA

Meglátja azt is, hogy ott van kerítés két birtok között,. 1 Cserszegtomaj (Egy hegyközség élete) Néprajzi Értesítő, 1939. In: Vajkai Aurél: A magyar nép életmódja.

Honismeret, 40. évf. 6. sz. (2012.) - EPA

leltár készült.2 1911. augusztus 7-én halt meg érdi otthonában, ... Érd, 1990. 63. 7 Az őstörténelmi és embertani kongresszus. Vasárnapi Újság, 1876. szept. 10.

A világfa - Honismeret

2018. ápr. 13. ... Szlovákiai régészeti kiadvány Qankus Gyula). 91 ... Ármány győzött,. Hej, vén huszár,. Muszka ... A vendéglátók nevében Böszörményi István köszöntötte a megjelenteket. ... kézfogó, a jegybenjárás, a hirdetés, a hívoga-.

Honismeret, 29. évf. 4. sz. (2001.) - EPA

Kozák Károly 1966-ban újraértékelte az addigi ásatások eredményeit, s az Asztrik ... A színes, virágos népviselet, melyet kalocsai viseletként ismernek szerte a ...

Honismeret, 38. évf. 1. sz. (2010.) - EPA

A csejtei vár foglya - Báthory Erzsébet. Báthory Erzsébet valódi története a mai napig rejtély és számos megválaszolatlan kérdést vet fel. A köztudatban, mint a ...

Honismeret 2016/2

2017. jún. 6. ... Ozirisz, Bp., 1994. I–II. k.; Kossuth Lajos és Görgei ... REK rovat két gyászjelentése elhunyt tagtársakról szóló méltó megemlékezést tartalmaz.

Honismeret, 32. évf. 3. sz. (2004.) - EPA

1594-ben indult meg aztán a nagy vállalkozás Eszter- gom visszavételételére. ... Pákány (Párkány, 1977., az 1937-ben megjelent mű új kiadása). A várakra és ...

1996/5 - Honismeret

2018. ápr. 13. ... nevek fölé. A turul madár jelentése kettős: egyrészt a község régi múltjára utal. Szent István korában a tíz község közös temploi. Elken épült és ...

Honismeret, 32. évf. 6. sz. (2004.) - EPA

2004. jún. 30. ... Kerékgyártó Imréné dr. ny. tanár, Érd. Kerékgyártó ... (Dr. Kerékgyártó Imrétié). 50 ... Nagy Szent József, Dávid sarja, a Szent Szűznek támasza,.

5 5 3 S 3 2010 OKT. 1 h °>2 - Honismeret

2018. febr. 28. ... László János a brazilok között ... 2008-ban részt vettünk a dobrai turulmadaras emlékmű, Aradon a Fábián Gábor-szobor, Tenkén a Kos-.

1999/5 - Honismeret

2018. ápr. 10. ... Főbb munkái: Téli népszokások Kölesden; Nagyszüleink játékai; Alkalmakhoz kö- tött kölesdi népdalok ... Emlékül. A barátság maradjon örökké közöttünk. Barátod Benovits ... magyarnak lenni?" A médiaklikk monopóliuma;.

Honismeret, 22. évf. 6. sz. (1994.)

„A regölés a télközépi szerencsekívánó köszöntés Kelet-. Európában mindenütt ismert szokásának magyar változata. "1. A regösök házról-házra járó, köszöntőt, ...

Ä 5 2001/5 - Honismeret

2018. ápr. 10. ... Dr. Kőhegyi Mihály (1934-2001) (Mirk Zsuzsa). 102 ... életrajz szereplői között a tudomány, a történelem ... Csisztu László (Nyíregyháza) mé-.

Vay Ádám - Honismeret

2018. febr. 27. ... Kiűzetésünk szülőföldünkről, a Felvidékről (Tóth Dénes). 22 ... meghalt. Műve érdekes forrása a forradalom és szabadságharc korának, a XIX.

Honismeret, 30. évf. 1. sz. (2002.) - EPA

mondják, viszmajor. Az már nem az én hibámból volt. Hova menjek? Akkor Magyarországon kommunizmus volt, mindig veszekedtek a jugoszlávokkal, nem ...

1992/6 - Honismeret

2018. ápr. 16. ... egy gömbvillám is bement az egyik házba, de a bennlévőknek semmi bajuk nem lett. Ez szinte felfok ózta a ... Angolul cinke. 28. Arzén vegy-.

Honismeret, 35. évf. 3. sz. (2007.) - EPA

2007. márc. 30. ... Nagyvárad. Gáncs Lajos dr. agrármérnök, Balatonalmádi ... körülményeket asztalterítő, mélytányér, kés, kanál és villa biztosította. A rendtartás ...

33/9 i ff UV3 2011/3 - Honismeret

2018. febr. 28. ... váraljai női viselet, a festett bútorok, a „tulipántos láda", a német és bukovinai székely ... ben birtokba helyezték Cegléd akkori földesurát, a Clarissa apácarendet. ... Az INA Nafta Lendava, valamint a nagykanizsai székhelyű.

Honismeret, 40. évf. 1. sz. (2012.) - EPA

nész Fekete Ágoston tolnai prépost halálának 85. évfordulójáról. Cikkében felhívta a figyelmet arra, hogy a prépost és szülei a dombóvári temetőben pihennek.

Honismeret, 30. évf. 5.sz. (2002.) - EPA

2002. máj. 4. ... Az egyre hűvösebb időjárás csak tovább rontot- ... Igazi sikert hozott viszont a Nemeskürty István forgatókönyve alapján Várkonyi Zoltán ...

Honismeret 2016/4

2017. jún. 6. ... Országúton hosszú a jegenyesor… A három közül ez a legkésőbbi, érthető tehát, hogy kevesebb is belőle a változat. Szövegét és dalla-.

2003 - Honismeret

2018. ápr. 10. ... Klézse lakóinak kiváltságos voltáról Petrás Incze Já- nos is ír a Döbrenteinek írt válaszai között: „Bírják továbbá mais a' megvétel jogainál fogva.

Honismeret, 23. évf. 2. sz. (1995.)

Fekete István író 1900. január 25-én született Gölle községben. ... Fekete István 5 éves korában került iskolába. ... állatai mind-mind anyanyelvükön szólnak.

Honismeret 2015/5

2017. jún. 6. ... Halász Péter ny. főtanácsos, Gyimesközéplok. Hála József ... Kovács Győző Gyula: Veszprém időjárása és ég- hajlata III. Időjárási szélsőségek ...

M5M 2001/2 - Honismeret

2018. ápr. 10. ... Az első borítón kalotaszegi (Felszeg) pártás lány képe ... talságom vétkeként -, hogy vezércikkeim mondanivalóit - több esetben - Szabó Dezső és Né- ... higiéniára nagyon figyeltek, Krisztics Ilona emlékei szerint, a kocsik ...

Honismeret, 22. évf. 3. sz. (1994.) - EPA

Görgey érvelését) úgy vélték, hogy a kiáltvány az alkotmányhoz való ragaszkodás ... politikai megfontolásból - kiadta a feldunai hadtestnek „váci kiáltvány"52.

Honismeret, 33. évf. 4. sz. (2005.) - EPA

Hasonlóan nagy kereslet volt a kofapecsenye, a kolbász iránt is, amelyek mellé kovászos uborka dukált.40 Volt olyan bazáros, aki minden holmiját hét kraj-.

1992/4 - Honismeret

2018. ápr. 16. ... hiszékeny szívek arra, amire a legjobban kellett volna: Önművelésre?" Püski Sándor az elmúlt ... Hajójának belvilága 13,5x8,20 m, a szentély, a sekrestyével, pedig 8x6,30 m. Kazettás ... Szálloda épületét. 1943 A május ...

Honismeret 47. évf. 2. sz. (2019.) - EPA

Bartha Elek. MTA-DE. Debrecen 2015. 191 old. – Bartha Elek: A néprajztudomány debreceni professzora; Ujváry Zoltán: Egy emberöltő Gunda. Béla professzor ...

Honismeret, 39. évf. 4. sz. (2011.) - EPA

2011. ápr. 9. ... ta - „istennek csudálatos, titkos és megfoghatatlan rendeléséből" ... a Jó Isten után a Felséges Ausztriai Ház védő karjainak köszönhető a nép ...

Honismeret, 23. évf. 2. sz. (1995.) - EPA

Mikor határoztad el magad, hogy tojásfestés lesz a fő hivatásod? •Hosszú ideig csupán ... vörös- és lilahagyma héjának főzetét használom. Minél tovább tartom ...

1990/5-6 honismeret

2018. ápr. 16. ... vesztett csata után eltűntek a vidékről a kurucok, a vár szabaddá vált. ... Uő: Corvin János csontmezei veresége I-V. - Dunatáj. Tudományos és ...