Öffnen - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A privát film mint a társadalom- és kommunikációtörténet tárgya . ... határai (lessig, 1998, magyarul 2005-ben jelent meg az Információs Társadalom 2. számában ... ellentétpárt: amatőr vs. professzionális és emlékmegőrzés, múltba tekintés vs. kommu- ... pes teljes mértékben átfogni a domináns történet” (Bruner 1999. 185).

Öffnen - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Kapcsolódó dokumentumok

Öffnen - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A privát film mint a társadalom- és kommunikációtörténet tárgya . ... határai (lessig, 1998, magyarul 2005-ben jelent meg az Információs Társadalom 2. számában ... ellentétpárt: amatőr vs. professzionális és emlékmegőrzés, múltba tekintés vs. kommu- ... pes teljes mértékben átfogni a domináns történet” (Bruner 1999. 185).

Körmöczi János - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

35v–40r. Prédikáció (Róm 14,22) Újabb magyarítás Johann Gottlob. Marezoll egy ... Mártonfi came home after the Jesuit order was banished (1773), and he.

View/Open - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

2012. nov. 2. ... Nyárba a méhecske csak 40 napot él, s akkor kell, hogy keljenek a fiak, hogy amelyikek marad- nak el a mezőn, ... kitakarása. 2. kép. A terített asztalokból formált pénisz. E E ... mája volt, hogy az összegyűjtött néprajzi anyag.

Az információ - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

(A bandwagon szóról az angol-magyar szótár a következőket írja: ... (Vigyázat, törékeny!), a használati utasítások „képesítése" (nem vasalható!), a reklám jel-.

Analógia - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum-Egyesület

hatás forrását, az Experienst ábrázolva behatottként (MariT irritálja az álszent viselkedés). A hatáslánc tehát olyan, mint ... lóság szavak egymás szinonimái.

képes beszéd.indd - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum ...

landó szövegkönyv- és kottatár híján természetes feltevés, hogy az 1830-as ... megalakítója, nevéhez köthető az elnyomatás éveiben német színjátszóknak ... ma amatőr színészek bevonásával készült.11 Az amatőr színészek játékában a.

reneszansz1 uj.indd - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum ...

26 Dio's Roman History, with English Transl. by Earnest Cary, repr. ed., ... 1955, 368–369; Michael Grant, Róma császárai (The Roman Emperors), Bp., 1996, 76. ... fabula és história határán álló tanításról beszél,43 amely a házastársak utódai ...

EME Czegenyi.indb - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum ...

Valami fogadó vót, s az embé elment, s ott elmondta, hogy mi ... A film, amelyre az adatközlő utalt feltételezhetően: A spessarti fogadó (Das Wirtshaus.

debreczeni márton, az - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum ...

Debreczeni Márton kéziratos hagyatéka Mikó Imre halála után (1876. szeptember. 16.) ... Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárába, Benkő 1991. 78–79. E E. M ...

Kolozsvár 1000 éve - Erdélyi Digitális Adattár - Erdélyi Múzeum ...

2000. okt. 13. ... vagy Erasmus híres, Pelei Tamás, Wolphard kanonoktársa által forgatott Adagiaja), de olyanok is ... nyitott Házsongárdi temető körvonalai is. ... halottai), vagy a könnyező Mária szállítását Mikoláról és elhelyezését a jezsuiták.

Öffnen - Erdélyi Múzeum-Egyesület

Nem világraszóló vasút a Valkány–Perjámos-vonal, története mégis egy ... és annak feltörekvő vasúti vállalatával, a. MÁV-val. Véleményem szerint a ... János bíró, Gerdanovits Gyula jegyző Var- ... kedvesen az utolsó kocsiba hív, ott meleg.

az erdélyi fejedelmek királyi könyvei i. - Erdélyi Digitális Adattár

Munkaközösségünk köszönettel tartozik az Erdélyi Múzeum-Egyesü- letnek ... adományozza, az utóbbi pedig, szintén a saját és felesége: Bachy Fruzsina ...

erdélyi magyar szótörténeti tár v. - Erdélyi Digitális Adattár

HOLMI — HOLMICSKA, HOLOTT, IGA — IGAZI, INSZEMINÁL — INSZISZTÁL, INSZOLÁCIÓ —. INTERPELLÁL; KÜRTI MIKLÓS A HOLT — HÓLYAGÚ, HON ...

az erdélyi fejedelmek királyi könyvei i. - Erdélyi Múzeum-Egyesület

most, az erdélyi Királyi Könyvek közlésének elindításával került oda, hogy – ... zonyítékait, és e jószágokra a kincstár jogát mondta ki, a király a vitatott birtokokat Kata- ... malomhelyet új malom építésére, amely a Tisza (Tibiscus) folyónak a ...

401 diszcepció - Erdélyi Digitális Adattár

lovak már joban tanúltanák meg probalja őket az ugrato fa kőzé ... tárium szerént Simpla Palinka 3207 v(eder) 6 k(upa) ... Dupla ... Iábán járó rosszban sántikáló ...

adattár m - Erdélyi Digitális Adattár

szítse el a gombfát. Ilyenkor még a legsürgősebb munkát is abba kell hagyni, mert ezt már úgy kívánja az illendőség. Többnyire a halót as ház udvarán faragnak ...

A hűség öröksége - Erdélyi Digitális Adattár

hetett a cél: fésű, tű, gyeplő, kard, beretva, pokróc. Van közöttük olyan is, amelyet már nem is haszná- lunk: istráng, hordszék, ösztöke, katapult. Néhány.

EME - Detrehempelep.indb - Erdélyi Digitális Adattár

állotszőr vót, minden vót rajta. szopik a gyermek, nő, nő, nő. Úgy nőtt, hogy má félt az anyja, hogy megeszi őtet. három nap után megszóllal: – Ide hallgassan ...

kós károly és a historizmus - Erdélyi Digitális Adattár

északi neoromán építészetből az amerikai richardsoni neoromán stílus8 és a rurális, vernakuláris épí- tészet iránti Európa-szerte növekvő érdeklődés hatására ...

Sipos Gábor - Erdélyi Digitális Adattár

ti változásaival párhuzamosan 1569-től fogva vált antitrinitárius jellegűvé. Az óvári volt do- monkos kolostor épületében működő főiskola könyvtára valószínűleg ...

EME - Letoltes 4 - Mediakultura.indd - Erdélyi Digitális Adattár

1 „A contrario ebben az optikában melyek lehettek azok a műfajok és szereplők, ... A sport és különösen a futball soha nem látott médiaérdeklődés mel- ... 2 órán át fogadta a tévénézők üzeneteit, telefonon, levélben, mailben. ... Az online kommunikáció lehetővé teszi az oralitás érvényesülését; az ... A következő blog.

EME - Letoltes 5 - Kassay.indd - Erdélyi Digitális Adattár

sokkal erősebb a történetben szereplő mesehősök iránt, mint az egyszerű reklámfigurák esetében. Emiatt a ... 27. Lara Croft. 26. Tini Nindzsa teknőcök. 19.

EME - Letoltes 3 - Sebestyen.indd - Erdélyi Digitális Adattár

85. 2.2. A könyvipar szereplehetőségei a 21. században . . . . . . . . . . 92. 2.3. White paper: Parkinson törvénye –. Így írtok ti a menedzsmenttudományban .

Hivatás és tudomány_03.indd - Erdélyi Digitális Adattár

2020. márc. 14. ... 5 nagy nándor: Apáthy Istvánról és a Kolozsvári Állattani Intézetről. Collegium ... lenyomata e szöveg a korszak felsőoktatás-politikai vitáinak is. Egyetért- ... adresată lui Apáthy (in 10 decembrie 1912, cf. szabó 1976 pg. 111-113 şi ... hazafisága, liberális szelleme, természet iránti rajongó szeretete is hatott.

nem-ionizáló elektromágneses sugárzás ... - Erdélyi Digitális Adattár

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA. 1. 2. Smid László, Dr.Cselényi József ... Dynamics, wind speed data has been used for describing the structure's ... kristályosodásból adódó rész a vizsgált szakaszokban a teljes érték 80 %-a ... kezdetben manuális történt, majd félautomatikusan, a Golden Software cég Grapher programja.

Hozzászólás a moldvai csángó - Erdélyi Digitális Adattár

2019. márc. 23. ... egykettőre a „Magyarországról jövő erőszakos magyarosítás” címkéjével látja el, de mindez nem ... Banished. Words. Remnants of the ...

Köleséri Sámuel tudományos levelezése - Erdélyi Digitális Adattár

projecta communis fabella est. Tanta figuratiorum horum Lapidum diversae magnitudinis post Claudiopolim Transsilvaniae, via qua itur, Magno-Varadinum in.

Romániai magyar irodalmi lexikon IV. - Erdélyi Digitális Adattár

szocializmus (1960/4), Energiagazdálkodásunk fejlődése (1962/4) s a Vaskapu-erőműről szóló. Kilowattórák ... Félszáz lapos értekezése, A zsidóság történelmi szerepe a kereskedelemben a ... 1926); Balogh Lajcsi (Pesti nóták. ... jellemezte őt: „... szakadatlanul szelet vet és tisztító vihart arat minden írása, méltatás és.

Romániai magyar irodalmi lexikon I. - Erdélyi Digitális Adattár

Zoltán, Heinrich László, Kol Erzsébet, László Tihamér, Pic György, Soós Ilona, Teofil T. Vescan. ... Bálint Tibor (Sánta angyalok utcája), Csávossy György (Özvegy és leánya, Kemény ... tizenhárom vértanú. ... Baross Katinka, Justh Jánosné (Budapest, 1897. szept. ... Első munkái után (Forgách Ferencz mint történetíró, Kv.

Romániai magyar irodalmi lexikon II. - Erdélyi Digitális Adattár

kezdő, szerelmi viszony alatti, újévi, születés- és névnapi, szemrehányó, értesítő s nőül kérő ... Illusztrált Világ — havonta megjelenő képeslap Kolozsvárt 1926-ban. ... Ferenc fémdomborításai, Bakó-Hetei Rozália fajansztányérai, Zsigmond ...

Vikár Béla nyomában Magyarvalkón - Erdélyi Digitális Adattár

Hermann a kalotaszegi népi hímzések révén már a jelzett időszak előtt ismertté ... Bandikó János énekelte még az Este van már, késő este, kilencet ütött az óra ...

Ro magy tud intézményi keretekben.indd - Erdélyi Digitális Adattár

céllal. A két intézmény akkor talált egymásra, és alakított ki amolyan félin- tézményi keretet, amikor 1999-ben sor került Bod Péter zsinati végzéseket tartal mazó ...

Romániai magyar irodalmi lexikon III. - Erdélyi Digitális Adattár

fenyővargányát, a citromsárga nedűgombát, a Maska-féle csiperkét, a márciusi csigagombát. Ismertető írásaival az Aluta, Népi Egység, Új Idő, Előre, Igazság, ...

A zilahi nagytemető néhány régi sírköve - Erdélyi Digitális Adattár

A zilahi nagytemető (központi temető) az Őrhegy lábánál van, félkörívesen ... A ZILAHI NAGYTEMETÓ NÉHÁNY RÉGI SÍRKÖVE. 183 ... KISS ANNA MEGHALT.

felületkezelés - Erdélyi Múzeum-Egyesület

A kívánt célt (csak olvasztás nélküli edzés vagy átolvasztás is) befolyásoló pa- ... optimális rétegvastagság általában 0,065–0,1 mm tartományba esik. Az ab- ... hang-generátor (1 W/cm2 intenzitással) segítségével a hatásosság jelentősen.

Nők az egyetemen - Erdélyi Múzeum-Egyesület

1965-ben megírta Hugonnai Vilma regényes életrajzát Vilma doktorasszony címmel. 2010-ben a Semmelweis Orvosi Egyetem Szenátusa az ő emlékére és a ...