Marcel Danesi A csók története - Typotex Kiadó

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap a kiadói program keretében támogatta. ... Hungarian edition © Typotex, Budapest, 2019. Engedély nélkül ... vezeti vissza, én viszont azt állítom, hogy a romantikus csók először a középkorban ...

Marcel Danesi A csók története - Typotex Kiadó - Kapcsolódó dokumentumok

Marcel Danesi A csók története - Typotex Kiadó

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap a kiadói program keretében támogatta. ... Hungarian edition © Typotex, Budapest, 2019. Engedély nélkül ... vezeti vissza, én viszont azt állítom, hogy a romantikus csók először a középkorban ...

Összeomlás - Typotex Kiadó

FEJEZET A grönlandi viking kaland előzményei. 181. Kísérletek az ... A vikingek viszonya az eszkimókhoz. Az utolsó utolsó évek. Az összeomlás végső okai. 9.

a kutya - Typotex Kiadó

A kutyaetológia a viselkedés genetikai és pszichológiai aspektusának tanulmányozásához adhat nyersanyagot, de az alkalmazott területeken is van keres-.

ÍRÁS 1.0 - Typotex Kiadó

1. fejezet – Így írok én… 18. II. BEKEZDÉSEK. 33. 2. fejezet – A bekezdésről általában és a tételmondat. 34. 3. fejezet – Leírás. 53. 4. fejezet – Összehasonlítás.

A tao hallgat - Typotex Kiadó

Raymond Smullyan: Seherezádé rejtélye (2004, javított kiadás). Raymond ... 153. 29. Az öntömjénezésről. 157. 30. Öntömjénezés és kozmikus öntudat. 164. 31.

grammatológia - Typotex Kiadó

közvetlenséget: a lélekbe írt igazság, amelyet a Phaidrosz (278a) szembeállít a rossz írással (a tulajdonképpeni és köznapi értelemben vett írással, a „térhez”.

Szövegbányászat - Typotex Kiadó

A szövegbányászat alkalmazási területei. 23. 2. El˝ofeldolgozás, modellalkotás, reprezentáció. 25. 2.1. Az el˝ofeldolgozásnál vizsgált dokumentumjellemz˝ok.

Esetek - Typotex Kiadó

the Mikhail Prokhorov Foundation TRANSCRIPT. Programme to Support Translations of Russian Literature. Даниил Хармс // Danyiil Harmsz // Daniil Kharms.

Matematika - Typotex Kiadó

[288] Varecza László, Konkrét és absztrakt algebrai struktúrák, Tankönyvkiadó, 1970. [289] Francesco Speranza, Relációk és struktúrák, Tankönyvkiadó, 1980.

tanulástechnika - Typotex Kiadó

kéjének egy délután alatti elolvasását lehetővé tevő gyorsolvasási módszerek el- sajátíthatósága erősen kétségbe vonható. Ahhoz ugyanis, hogy az ilyen ...

A párválasztó agy - Typotex Kiadó

rot, aminek jelentése közismert. A véradókon ... Így a szavakat nemcsak jelentés és szó- ... Nézzük például a snóbli legegyszerűbb változatát, amit ketten játsza-.

A hatalom - Typotex Kiadó

A LEPLEZETLEN HATALOM ... HITVALLÁSOK MINT A HATALOM FORRÁSAI ... állatoktól eltér˝oen az emberi vágyak némelyike lényegileg határtalan és nem.

prezentáció - Typotex Kiadó

Témakör: kommunikáció, prezentáció, Microsoft PowerPoint, Prezi. Kedves Olvasó ... A prezentáció tárgyi kísérője: a prezentációs vázlat handout formában. 147.

A nyelvek társadalma - Typotex Kiadó

Európai Unió: minél több a nyelv, annál több az angol. 157. 8.1 Civil Európa (1): nyelvi egységesülés a nemzeti konstellációkon belül 159. 8.2 Civil Európa (2): ...

A csúfolórigó nyomában - Typotex Kiadó

A sevillai borbély. 29. 4. A fénykép rejtélye. 42. II. Lovagok, lóköt˝ok és az Ifjúság Forrása. 54. 5. Különös lovagok és lóköt˝ok. 55. 6. Nappali és éjszakai lovagok.

A kApitAlizmus kísértete - Typotex Kiadó

tartalom előszó. 7. Első fejezet: A fekete hattyú. 11. Második fejezet: A piac idillje i. 37. Harmadik ... közi pénzgazdaság színterein racionális szereplők hatékony ...

ilyet én is tudok - Typotex Kiadó

Nyomás: Séd Nyomda Kft. Felelős vezető: Katona Szilvia. A borító Erwin Wurm Északi szobor című munkájának felhasználásával készült. © Studio Erwin Wurm ...

Lineáris algebra - Typotex Kiadó

A Jordan-féle normálalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 13. A minimál- és a karakterisztikus ... A Smith-féle normálalak. Elemi osztók . . . . . . . . . . . . . 92. Megoldások .

RS137:Layout 1.qxd - Typotex Kiadó

... és a bekerete zett. 2×2-es kalitkákban is ott legyen mind a négy szám. ... álló szám összege prímszám legyen. ... 9 8 76 5 4-3 2-1=100. 9-8 76 54-32 1= ...

A megismeréstudomány alapjai - Typotex Kiadó

... idegtudomány köréből (2004). Johan Goudsblom: Időrezsimek (2005). Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe (2005).

Pszichoanalízis és spiritizmus - Typotex Kiadó

Gyimesi Júlia, Typotex, 2011. ISBN 978 963 279 571 3. ISSN 2060–0046. Témakör: pszichológia, spiritizmus, okkultizmus. Kedves Olvasó! Önre gondoltunk ...

agy, látás, emlékezet - Typotex Kiadó

Az agykamrák működésére vonatkozó középkori elmélet. 43. Az agytudomány újjászületése. 49. Vesalius újjáéleszti az idegélettant. 49. Agykéreg: mirigy vagy ...

digitális pedagógia 2.0 - Typotex Kiadó

DIGITÁLIS. PEDAGÓGIA 2.0. Szerkesztette. BENEDEK ANDRÁS. Írta. BENEDEK ANDRÁS. HORVÁTH CZ. JÁNOS. MOLNÁR GYÖRGY. NAGY GÁBOR ZSOLT.

Gráfelméleti feladatok - Typotex Kiadó

Jordán–Recski–Szeszlér: Rendszeroptimalizálás. Szeredi–Lukácsy–Benk˝o: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Györfi–Gy˝ori–Vajda: Információ- ...

Csodálatos geometria - Typotex Kiadó

387. 7.7. Eukleidész: Elemek, XII. és XIII. könyv. 389. 8. A térid˝o. 395. 8.1. A skaláris szorzat ... nevetlek, mint Istennel osztozó, vén Euklides, rab törvényhozó.

Nyelvrokonság és hunhagyomány - Typotex Kiadó

Sándor Klára, Typotex, 2011. Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható! ISBN 978 963 279 873 7. Témakör: nyelvészet, történelem. Kedves Olvasó!

A nyelvi ösztön - Typotex Kiadó

Alison Gopnik–Andrew N. Meltzoff–Patricia K. Kuhl: Bölcsek a bölcsőben (2001). Douwe Draaisma: Metaforamasina. Az emlékezet egyik lehetséges története ...

Az Internet természete - Typotex Kiadó

Ez a fegyenc-kor leigázhat de szabad leszel, ha belül nem raksz magadnak olyan házat, melybe háziúr települ. József Attila: Eszmélet (vázlat) ...

a megtévesztés pszichológiája - Typotex Kiadó

... nők és férfiak körében. 100. 21. A kongresszusi kísérlet. 106. 22. Alexitímia és machiavellizmus. 108. 23. Érzelmi intelligencia teszt – Schutte-kérdőív. 116 ...

Eckhart 2.indd - Typotex Kiadó

meister Eckhart, azaz Eckhart mester jelentőségét nehéz túlbecsülni. a kutatók és értelmezők között egyre-másra föllángol a vita, hogy vajon hogyan hi-.

tudat és elme - Typotex Kiadó

13 phenomenal consciousness vs. access consiousness. 14 conceivability ... terséges nyelven kitalált mondatok helyes fordítása) (4) szótanulási képesség. (egyszerű ... A DNS-t Gentra DNS-tisztító kittel nyertük ki (Minneapolis,. MN, USA).

A beteg bolygó - Typotex Kiadó

6 tartalom. 2. RÉSZ. A VILÁG ÉS AZ EMBER TÖRTÉNETE. 81. Történelem ... nevezem magunkat – közönséges majmok vagyunk, akik tévedésben vannak saját.

Minek filozofálni? - Typotex Kiadó

Játék: kegyetlenség és mazochizmus 133 között. 5. Az elmélet ... nek (betűvető) sincs. Sőt azt is ... van „fája” (tehetsége, képessége) ahhoz, hogy nagy játékos.

Boldogság és gazdaság - Typotex Kiadó

A buddhizmus lényege a bölcsesség és a mértékletesség. Megközelítése szerint a gazdasági tevékenységeket annak a megszorításnak kell vezérelnie,.

Részlet a könyvből - Typotex Kiadó

Pataki Pál (6–7. fej.), Typotex Kiadó, 2012. Hungarian edition © Typotex Kiadó, 2012. Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható! Témakör: művészet ...

Roka 01_Layout 1 - Typotex Kiadó

Mini rejtvények. (37–70. számkeresztrejtvény) ... érdekes és izgalmas rejtvény. Többféle típusa van, a számo- ... kézfogás történt? g) Melyik az a szám, melynek ...