SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ

2015. márc. 2. ... ( 732 ) Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft., Budapest (HU) ... ( 541 ) Praktiker webshop ... éjjeli őrszolgálat; széfek bérbeadása.

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ - Kapcsolódó dokumentumok

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ

2015. márc. 2. ... ( 732 ) Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft., Budapest (HU) ... ( 541 ) Praktiker webshop ... éjjeli őrszolgálat; széfek bérbeadása.

szabadalmi közlöny és védjegyértesítő - Hungarian Intellectual ...

2013. aug. 28. ... ( 54 ) Eljárás színezett polimer granulátum előállítására ... por, paszta, folyadék,emulzió, diszperzió, vagy granulátum ... ( 541 ) raphachol.

szabadalmi közlöny és védjegyértesítő - Szellemi Tulajdon Nemzeti ...

2014. okt. 28. ... ( 731 ) Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft., Budapest (HU) ... ( 541 ) Praktiker webshop ... éjjeli őrszolgálat; széfek bérbeadása.

A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szabadalmi Bíróság ... - DEA

mutattam be a hazai modern szabadalmi jog kialakulását és főbb eredményeit. A szellemi tevékenységének a védelme történetileg háromféle módon ...

SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Adatközlés szabadalmi ...

Kriska György, Budapest, 1048 Sárpatak u. 23. II/6. (HU); dr. Horváth Gábor, Göd, 2132 Ady Endre u. 29. (HU). (54) Rovarcsapda, különösen bögölycsapda.

SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

2016. ápr. 28. ... ( 54 ) Vadkárelhárításra alkalmas automata vadriasztó eszköz ... A találmány tárgya javított tulajdonságú rögzítő-szalag csonttörések kezelésére, ...

Adatközlés szabadalmi bejelentésekről

(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,. Budapest. (21) P 07 00681. (22) 2007.10.18. (71) Dezső Sándor, Győr, 9024 Ikva u. 18. II/9. (HU).

a szabadalmi és know-how licencia csoportmentesítések1

Tattay Levente. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. Az EUMSZ7 101. § (1) bekezdésébe foglalt kartelltilalom [R. Sz. 81. cikk (3)] alól a közös- ségi politika ...

Szabadalmi bejelentések közzététele

2012. máj. 2. ... ( 71 ) Gyöngyösi Gábor, 1034 Budapest, Selmeci u. 26. ... Jobbágy Andrea 10%, 1126 Budapest, Gyimesi út 11/b. (HU) ... ( 71 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

mérföldkövek a szabadalmi jog egyetemes fejlődésében a xix ...

mítható, amikor már nem uralkodói kegy a szabadalom, hanem olyan jog, mely ... Mindezekből adódóan a szabadalmi jog csírái már az ókorban fellelhetők.

Vegyes szabadalmi közlemények Jogutódlás

2011. dec. 28. ... ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út. 16. (HU). ( 21 ) P 11 00287. ( 71 ) dr. Egely György, Budakeszi (HU).

Szabadalmi bejelentések közzététele A. SZEKCIÓ ...

2010. aug. 30. ... ( 71 ) Sarkadi-Nagy Balázs, 9028 Győr, Őrhely u. 8. (HU). ( 72 ) Sarkadi-Nagy Balázs 90%, 9028 Győr, Őrhely u. 8. (HU). Gács Gergő 10%, 9142 ...

szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi innovativitás ...

Kulcsszavak: szabadalom szabadalmi bejelentés innovativitás kutatás-fejlesztés ... szabadalmi jog országról országra változik, Magyarországon „ szabadalmaz-.

2 0 0 4 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL éves jelentés ...

2004. szept. 27. ... gatás – jellemezték a Magyar Szabadalmi Hiva- ... Szent-Györgyi Albert-díjának átadása ... “Is the medicinal therapy safe? ... vizsgálatára, hogy a digitális jogkezelési rendszer ... 163. 130. Megszűnt bejelentések. Lapsed applications. 1 688. 1 882. 2 590 ... a PatentOrder intranetes változatának használata.

2 0 0 6 MAGYAR SZABADALMI HIVATAL éves jelentés ...

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL MUNKATÁRSAI 2006-BAN. 70 ... Az európai és a magyar szellemitulajdon-védelmi ... Top 10 domestic patentees in 2006.

A szabadalmi oltalom általános jellemzői és gyógyszeripari ...

2018. nov. 7. ... A legtöbb találmány visszafejthető a termékből. Szabadalmi oltalom esetén nem kell „titkolózni”, a jog biztosítja a kizárólagos hasznosítást, ez.

követelmények a szabadalmi eljárásban felhasznált dokumentumok ...

2007. aug. 1. ... Ilyenkor a Külügyminisztérium által felülhitelesített iratot olyan ország ... lesítő közjegyzői aláírást apostille-jal kell ellátni, vagy konzuli úton felül ...

az európai szabadalmi hivatal joggyakorlata a kizáró szakasz ...

Jól tudjuk, hogy a szabadalmi oltalom terjedelmét mind a magyar, mind az európai ... disclaimereket megengedő liberális gyakorlat az európai szabadalmi jog ...

A feltaláló jogállása az első magyar szabadalmi ... - Pro Futuro

dinamó, belső égésű motor vagy egy egyszerű golyóstoll is, a feltalálás ... fél bizonyíthatta, hogy nem a bejelentő, hanem ő a találmány eredeti feltalálója.

1995. évi XXXIII. törvény indokolása a találmányok szabadalmi ...

A magyar szabadalmi jog újraalkotását a piacgazdasági, illetve az alkotmányos követelmények kielégítése, a hazánkat terhelő nemzetközi jogi - azon belül ...

Vegyes szabadalmi közlemények Jogutódlás Képviseleti megbízás

2018. szept. 28. ... ( 71 ) Jakabovics Tibor János, Bubaqra, Iz-Zurrieq (MT). Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 18. szám, 2018.09.28. Vegyes ...

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról A ...

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról ... b) a szabadalmi bejelentés közzétételekor a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a bejelentés ... vagy meghatározott szaporítási ciklus esetén minden ilyen ciklus végén ...

Az esze 2000 és a szabadalmi törvény gyógyászati indikációkat

2008. ápr. 3. ... és haj erősítése, kopaszodás megelőzése), a fogyókúrás módszerek, ... már, hogy csökkenti a fogzománc oldhatóságát szerves savakban, ...

fátyoltánc a szabadalmi titok körül - Szellemi Tulajdon Nemzeti ...

2006. febr. 2. ... Jóllehet e találmányok eszmei magva könnyen átlátható, az elérni kívánt ... A Thomas Jefferson elnökölte grémium mellett Benjamin Franklin, ...

közlöny spravodaj - közlöny - Vizslaclub.sk

de 150 Sk; členské príspevky zaplatené na rok 2005 od 8 čle- nov spolu 2 ... z triedy b (pes aj suka), suka s. CACIB a ... lön rész foglalkozik a szőrzet jellegze-.

Közlöny Félegyházi ALDI Félegyházán - Félegyházi Közlöny

ALDI Félegyházán. Jövőre Kiskunfélegyházán is üzletet nyit az. ALDI. Az új bevásárlóközpont a Tesco és a volt. Mol-kút között épül, a megközelítését pedig.

közlöny. - EPA

Pasteur áldásos élete folyásának jelszava volt: munkálkodni szakadatlanul a ... Pasteur Louis 1822 deczember 27-ikén született a Jura département-beli Dole ...

XII. 6. - Magyar Közlöny

2018. dec. 6. ... A Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna ... Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely.

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

2019. febr. 28. ... félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható, lent, az ábrázolástól balra Király Fanni tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme ...

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY

2020. jan. 8. ... ... alkalmazható. A határozatok szövegében félkövér kiemelés csak a ... Dombóvári. Járásbíróság ... Dr. Kiss István László. a Pécsi Törvényszék.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY.

Egyesületi élet. 310. II. ... talán fönn sem is tarthatnák magukat a méhek, a melyeknek a nélkül is, hogy a ... kanállal merített viasszal öntöm végig a műlép keretet érintő élét, a ... a méhek titkos életén, s elgondoltam, hogy milyen méhészetem.

Honvédelmi Közlöny

2015. jan. 21. ... A Magyar Honvédség katonai toborzás rendszerének átalakí- tásával kapcsolatos ... laton kívüli állomány tagjának egyenruha viselete engedé- lyezett ... A Magyar Néphadsereg építés-kivitelezési szakutasítása. (MN ÉKSZ) ...

Szarvasi közlöny - EPA

Révész Böske, Varga Juliska, Makai Károly és Kiss Dezső szerepeltek. A darabot ... leánya Anna, Gerhát György és Komár Judit leánya Judit, Mravik István és ...

Nat - Magyar Közlöny

2012. jún. 4. ... a) idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi ... érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását.

EHÉSZETI KÖZLÖNY

Cementes festékkel lemázolva minden kaptár 50 lejjel több. „LEMNUL" ... első lecke elvette kedvét a méhészkedés- tcl. ... nagy, Hunor, Mogor, NB, Balogh Ig.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY

Továbbá fontos, hogy a kaptárban a levegő ... a közép Boczonádi, a Hunor. Az. Erdélyrészi Méhész ... MÉHÉSZKEDÉS legkönnyebb cs leg eredményesebb ...