SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 185/A. c) Telephelyei: Csongrád Megyei Szivárvány Otthon. Makói Idősek Otthona. Címe: 6900 Makó, Batthyány u. 23.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Kapcsolódó dokumentumok

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 185/A. c) Telephelyei: Csongrád Megyei Szivárvány Otthon. Makói Idősek Otthona. Címe: 6900 Makó, Batthyány u. 23.

szervezeti és működési szabályzat - DRV Zrt.

2019. jún. 13. ... Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a szerzői jogról szóló ... tása, karrier és tréning programjainak kidolgozása, rendezvényeinek ...

szervezeti és működési szabályzat - Ózd

2015. okt. 23. ... Konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 2.1.3. A raktáros. A raktáros a műszaki vezető közvetlen beosztottja. A raktáros feladatai:.

Szervezeti és Működési Szabályzat - Sármellék

2017. szept. 1. ... 23. old. 16. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, nyilatkozatok. 24. old. 17. Munkaruha szabályzat. 25. old. 18. Kártérítési felelősség.

szervezeti és működési szabályzat - Eger.hu

számú melléklet – Tisztázó kérdés levélsablon . ... számú melléklet – Hiánypótló levélsablon . ... számú melléklet – HACS nyilatkozatok levélsablon .

Szervezeti és Működési Szabályzat - Szeghalom

Készítette: Koczó Éva ... Az intézmény vagyona: Vagyonleltár szerint önkormányzati tulajdonú ingatlan és ... Ingatlan helyrajzi száma: 1023/1 hrsz., 1027 hrsz.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Zsámbék

Megnevezése: Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár. Székhelye: 2072 ... családi- és közösségi programok, szakmai rendezvények szervezése.

Szervezeti és Működési Szabályzat - Artisjus

artisjus. 1. Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület. Szervezeti és ... állás, előbbre sorolás, belső áthelyezés, rendes és rendkívüli felmondás, ...

szervezeti és működési szabályzat - Ferencváros

A szociális asszisztens feladata: - Ügyeleti idejét az intézmény előterében tölti, fogadja az intézménybe érkezőket, felvilágosítást ad részükre. Kezeli a telefont ...

Szervezeti és Működési Szabályzat - MOMkult

Budapest, 2017. május 15. OM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 18. Adószám: 22664503-2-43. Tel: 06-1-319-9854. Hambuel Geedle.

Szervezeti és Működési Szabályzat - Trafó

Körben „Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. - 1094 Budapest, Liliom ... együttműködés a jegy-árstratégia kidolgozásában a művészeti vezetővel és a ...

Szervezeti és Működési Szabályzat - Metrodom

Az SZMSZ célja, személyi és tárgyi hatálya. Jelen SZMSZ célja a társasház belső szervezeti felépítésének kidolgozása, továbbá, hogy az egyes szervezeti ...

Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat

2017. márc. 21. ... a kiváló minőségű hazai temékek népszerüsitése az Egyesület tagjai ... tagok között - egyedül kínálja az Egyesület tagjai részére, és amely így ...

szervezeti és működési szabályzat - MiVíz

2014. febr. 21. ... 77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése. 81.29'08 Egyéb takarítás. 82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás. A külön engedélyhez kötött ...

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - ELTE

(3) A kar rövidített neve: ELTE TÓK. (4) A kar ... Testnevelési Tanszék. Vizuális ... (2) A tanszék vezető testülete a tanszéki értekezlet, amely az SzMR 25.

Szervezeti és Működési Szabályzat - Daköv Kft.

a Társaság bels árkalkulációs munkáinak ellátása, árak érvényesítésének ellen ... Az üzemegységek vízóra leolvasói és számlázói kett s felügyelet alatt állnak, ...

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Pesterzsébet ...

beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok ... Ügyviteli munkakör: egyéb ügyviteli feladatot ellátó (recepciós). VII. Fejezet.

Szervezeti és működési szabályzat - Dunanett

Jóváhagyva Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 750/2015. (XII. ... I. FEJEZET - Általános rendelkezések, a DUNANETT Nonprofit Kft. jogállása .

Szervezeti és működési szabályzat - eletfa18

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa Szociális Szolgálat egységes szerkezetű módosított alapító okiratát. ... Budapest Főváros XVIII. ker.

Szervezeti és Működési Szabályzat - KMKK Zrt.

2018. jan. 1. ... Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szabadáras és Ügyfélszolgálati ... KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ ... [email protected].

szervezeti és működési szabályzat - KiMitTud

Az FKF Zrt. szervezeti egységeinek feladat-, felelősségi- és hatáskörei ... értékesítési és ügyfélszolgálati stratégia kidolgozása, az értékesítési és ügyfélszolgálati.

szervezeti és működési szabályzat - Újpest

2018. okt. 1. ... 1.3 székhelye: 1048 Budapest, Galopp utca 13. ... 1048. Bp., Hajló u. 2-8. Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda. 1041 Bp., Rózsaliget köz 1.

Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2019. szept. 1. ... (1) bekezdése alapján a kollégium (9024 Győr, Baross Gábor út 51.) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseit határozza meg.

Szervezeti és működési szabályzat - Új Nemzedék

2019. júl. 18. ... Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési ... KÖZPONT. Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vezérigazgató ...

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KÖZGYŰLÉS. Vezérigazgató. KÖNYVVIZSGÁLÓ. IGAZGATÓSÁG. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG. Gazdasági igazgató.

szervezeti és működési szabályzat - miszje

megállapítása, továbbá az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,. - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása [Szjt. 92. § (1) fd) alpont].

szervezeti működési szabályzat - Ferencváros

Konyhalány feladata: • HACCP rávonatkozó szabályait betartja. • Az összeállított étlapon szereplő ételféleségek megfelelő mennyiségben és minőségben.

Szervezeti és működési szabályzat - Csopak

Munkaköri leírás. A munkáltató megnevezése: Mandulavirág Óvoda Csopak. A munkavállaló neve: A munkakör megnevezése: konyhai kisegítő. Munkaideje: 40 ...

GIRO Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat

eredményes megvalósítására szervezeti, személyi, technikai és pénzügyi feltételei alapján alkalmas. ... m) ügyfél igények vonatkozásában a GIRO Zrt. sablon válaszainak és ... A szervezeti ábra a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képezi.

BME • ÉPK • Szervezeti és Működési Szabályzat - epitesz.bme.hu

2016. nov. 30. ... Elfogadta a módosítást a BME Szenátusa a 2017. január 30-i ülésén. ... a hivatalvezető, és a kari Hallgatói Képviselet (HK) elnöke. Az ülé-.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2012

ügyrendjét, munkamódszerét, valamint beosztottjai munkaköri leírása alapján ... a felelősminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta ... kivitelező tárakhoz tartozó, műszaki alkalmazotti, szakmunkás, segédmunkás,.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

www.efmk.hu. A Társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító okirat kelte: 459/2010.

Szervezeti és Működési Szabályzat - Üllő

Üllő HSZK hivatalos honlapja: www.ullohszk.hu. Az alapító megnevezése: Üllő Nagyközség Önkormányzata. Az alapítás időpontja: 1995. október 13.

Szervezeti és működési szabályzat 2017

KISKUN-VÍZ KFT ... E-mail: [email protected] ... A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Kiskun-Viz Kft. munkaszervezetét és.

Szervezeti és Működési Szabályzat - BMH Nonprofit Kft.

Igazgatási szakterület. Egyéb, a Társaság mellett működő szervek: Felügyelőbizottság. Könyvvizsgáló. Fogyasztóvédelmi referens. Belső adatvédelmi tisztviselő.

Szervezeti és működési szabályzat - Kodály Filharmónia

2. A tevékenységet meghatározó jogszabályok. 3. Az intézmény fontosabb adatai. 4. ... az intézmény igazgatója, az igazgatóhelyettes vagy távollétük esetén az ... a következő évad műsortervét végleges formában (papíron vagy elektronikus.