Orvosi Hetilap, 1992. április (133. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1992. ápr. 5. ... Novorin® orrcsepp által okozott fix gyógyszerexanthema ... Fixed drug eruption caused by Novorin® nose droppes ... egyes szám ára 59,— Ft.

Orvosi Hetilap, 1992. április (133. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Orvosi Hetilap, 1992. április (133. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1992. ápr. 5. ... Novorin® orrcsepp által okozott fix gyógyszerexanthema ... Fixed drug eruption caused by Novorin® nose droppes ... egyes szám ára 59,— Ft.

Orvosi Hetilap, 1992. január (133. évfolyam, 1-4. szám) - REAL-J

2018. febr. 2. ... 2 x 1 Nitromint retard, 2 x 1 Milurit, 25 mg Hygroton, 3 g Ka lium retard, 2 x 1 Trental—400) tünetileg kiegészítettük (2 X 1. Tinset, 2 x 1 Ulceran, ...

Orvosi Hetilap, 1992. március (133. évfolyam, 9-13. szám) - REAL-J

nek, amelyet az Országos Kardiológiai Intézet és a Veterans Ad ministration Medical Center ... szeri betegség kialakulásához vezet. A PrP- ről Prusiner professzor feltételezi, hogy a ... Pathológiai Intézet (igazgató: Ormos Jenő dr.)* A szerzők ...

Orvosi Hetilap, 1992. október (133. évfolyam, 40-43. szám) - REAL-J

1992. okt. 4. ... hogy az IDDM-ben szenvedők életkora 10—15 évvel rövi- ... mg filmbevonatú tabletta. 400 mg injekció infúzió készítéséhez. ^ E G I S ... pullát (400 mg pefloxacin 5 ml oldatban), 250 ml 5%-os glükóz ... igen magas ára és az ezzel szemben álló igen kicsi piaci el ... sem. így a kontroll és konyhasó-oldatos.

Orvosi Hetilap, 1992. február (133. évfolyam, 5-8. szám) - REAL-J

2018. febr. 2. ... kal: fokozott zsírfelvétel, rostszegény ételek, epesavak ará nyának megváltozása a ... nál is eredményes lehet az ortográd bélmosás (ilyenkor.

Orvosi Hetilap, 1992. május (133. évfolyam, 18-22. szám) - REAL-J

1992. máj. 19. ... vettani leírás mellett a fizikális-, mellkas röntgen-, ultrahang- vizsgálat és 5 ... (FEV—1) és erőltetett kilégzési áramlást. (FEF) ... fekélyes továbbra is panaszkodott, és H2 receptor ... and lactulose in the treatment of hepatic en.

Orvosi Hetilap, 1992. július (133. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

1992. júl. 5. ... (lakáson belüli kockázat, időjárás stb.) egyaránt növelik. (30). Az esések ... Tiazavaavári BAYER A. G. licencia alapján ... Cím, irányítószám: .

Orvosi Hetilap, 1941. április (85. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

A vérzés gátlás oka a nyálban lévő stypticális factor, ami a ... A vértransfusiók utáni késő i lázas reactiók okai ról. Rótt, és ... leges prothesis lelki nyomást okoz a betegnek és néha ... hoz tartozó készítmények, idegzsábát zsongító belső szerek.

Orvosi Hetilap, 1977. április (118. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1977. máj. 5. ... Nyerges László dr., Velősy György dr. és Krivácsy Gábor dr ... kiváló nőgyógyász és mint a Semmelweis Orvos- történeti ... megbízásából Kapronczay Károly dr. ... Jákics J. (Dunaújváros): A ... Baráth Péter, Kékes Ede, Strausz.

Orvosi Hetilap, 1879. április (23. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

csípő ig terjed. Schede különös ... súgárban ; jobb kéz mellfelé a bal vállat, hát felé a bal csípő t ... igen eltérő intézetben voltak a macskaszem lényegét illető leg;.

Orvosi Hetilap, 1907. április (51. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

ha sikerül egész kézzel bejutni a méh üregébe és ekként tájéko zódni. Addig és e nélkül ... fészek tája érzékeny kis mértékben. Fluor nincs. Itt tehát ... Megjegyzem, hogy a körorvosi állások és javadalmazások rendezése napi renden lévén ...

Orvosi Hetilap, 1994. április (135. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

red Salinee W/O Sodium bicarbonate, GIBCO) és 15 % inaktivált szérumot tartalmazó oldatba ... (XIV kér. Tüdőgondozó) Röntgenárnyékot adó tüdőbetegségek ...

Orvosi Hetilap, 1876. április (20. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

folytonosan kifelé szivárog, s a betegnek terhére van. Du chenne e tünetet azon ... esetben koián megrepedt, a magzatvíz elfolyása után a méh- repedés veszélye ... folyás annál kedvező bb, minél kevésbé elő haladott a kórfolya mat. Meglepő ...

Orvosi Hetilap, 1934. április (78. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

natiók hatását más görcsoldó hozzáadásával erő sítsük, ne gatív eredménnyel ... ebben a B-epe és a hólyagban talált epe bilirubinértéke úgyszólván azonos ...

Orvosi Hetilap, 1922. április (66. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

szükség, mint a minő t az Arneth-féle vérkép készítése meg kíván. ... tásának körülményes volta miatt házilag nem készíthető el, a gyárilag elő állított és dobozokba ... patkányfogó ebek kitű nő szolgálatokat tesznek ama vállala toknál, a melyek ...

Orvosi Hetilap, 1954. április (95. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Kiadóhivatal: Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó V., Budapest, V., Nádor-u. 6. Telefon: ... Faragóvá1 'megállapítottuk, a vér hista.m in tant alma ... Pirner F.: Zbl. f.

Orvosi Hetilap, 1988. április (129. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1988. ápr. 3. ... ... 10 ml-es üvegben. JAVALLATOK: Önállóan alkalmazva rövid műtétek, eszközös, ill. fájdalmas diagnosztikai beavatkozások. ... hálóval fedtük és Op-site fóliával kötöttük be, illetve egy beteg ... Ritka hemiaféleség-hólyagsérv.

Orvosi Hetilap, 1985. április (126. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Rutascorbin adásával csökkenthető. Nagyobb mértékű vérzés esetén a Postinor ... az end osco p os vérzéscsillapító eljá rás o k (aláfecskendezés, laser-c o a -.

Orvosi Hetilap, 1936. április (80. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Hajós Sándor: Lelki ártalom szerepe szervi, agyi megbete gedések kórelő zményében. ... eredménynek az oka nyilván abban rejlik, hogy betege ink a glykokollkezelés ... radikális mű tétet, mely az epehólyag és az esetleges cho- ledochuskő ...

Orvosi Hetilap, 1914. április (58. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

58. évfolyam. 14. szám. Budapest ... de Watteville, Naunyn, Rosenbach, Goldscheider és Gad rész ... hogy a bacillus első állomása nem a tüdő ben, hanem a.

Orvosi Hetilap, 1951. április (92. évfolyam, 13-17. szám) - REAL-J

masztopátia cisztika szerepel, a th. adása kifeje zetten kontraindikált. A hh. a hipofízis ... Szovjet szerző k másztopátia és mász- todiniánál napi 10—30 mg hh.

Orvosi Hetilap, 1931. április (75. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Ezenkívül a Komló szálloda ad 15% ... esetben a mű tételő tti napon 2X20 csepp digalent, a mű ... nyos szívek refraktaeren viselkednek és hogy az ilyen szívek.

Orvosi Hetilap, 1952. április (93. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

complicatiók (hidegrázás, vénagörcs, különleges izgalmi ... A contractiók organo-somatikus alapon iz gatják a ... vel idegelemeket és idegi behatásokat nem va.

Orvosi Hetilap, 1937. április (81. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

2019. ápr. 3. ... tünetek alapján eldönteni nem lehet. így arthritisben, adnexitisben, iritisben a positiv ... (jobb V. bordaköz a szegycsont mellett) fölvett ekg át vezetési ideje (jobb P—R), ... tünetek között a környéki ideg gyulladás. Rendszerint.

Orvosi Hetilap, 1915. április (59. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Pollatschek Elemér: A z ozaena vaccinás gyógyítása. 181. lap. ... Sugaras gyógyítás. Röntgen ... krákogás, a köpetnek a padlóra való kiköpése, csókolás, közös.

Orvosi Hetilap, 1958. április (99. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

ket felsorakoztatják a módszerek terjesztése ellen, melyekkel általában a ... Az LE-faktor valószínű leg egyes kevéssé ellen ... A lipotrop hatást zsírmáj kezelése.

Orvosi Hetilap, 1955. április (96. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

meggyő ző adatait táblásatban is ismertetjük (1. sz. táblázat). ... lyen felszínesnek, a másik helyein felületinek (323., 329. old.) ... A zt viszont m ég m a is úgy látjuk ...

Orvosi Hetilap, 1903. április (47. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Ebers Henrik „Therapia-Palota“ czímíí orvosi jelentése. T A R T A L O M : ... nyire a közeli nézésnél már kénytelenek voltak a presbyopia jelentékenyebb fokát ...

Orvosi Hetilap, 1926. április (70. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

... „aplasia“-tói, amidő n az elvezető csövek kisebb-nagyobb darabjai egészen ... Verlag von J. F. Bergmann 1925. Ára fű zve ... hajlítás csak jelezve. Járáskor a ...

Orvosi Hetilap, 1970. április (111. évfolyam, 14-16. szám) - REAL-J

1970. ápr. 4. ... ő rizzük a felszabadításunkért életüket adó hő s fiai ... Munthe „San Michele regénye” volt. ... Egyik életrajzírója szerint „Axel Munthe mind.

Orvosi Hetilap, 1905. április (49. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

Honcamp: Impetigo gyógyítása. — Pfeiffer: Influenza okozta álmatlanság. — Bakiin: Csecsemő k náthája. 238—239. lap. Hetiszemle és vegyesek. A fő város ...

Orvosi Hetilap, 1888. április (32. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

szárain tetemesen, fő leg helyenkint csökkent, a fájdalom megérzése késik, alsó végtagjainak ... külső nemző részekre tapad a fertő ző anyag, mert ez — exoin fectio ; a szeny ... nagyobb a striata. A seb astigmatismusnak, valamint a seb záró ... egyszersmind a házilag kezelt élelmezést, mosást, tisztogatást, s minden egyéb ...

Orvosi Hetilap, 1987. április (128. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1987. ápr. 5. ... FIGYELMEZTETÉS: Norcolut kezelés előtt a malignitás ki zárandó. A kúra előtt onkológiai ellenőrzés szükséges. MEGJEGYZÉS: ♢ Csak vényre ...

Orvosi Hetilap, 1953. április (94. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

tapasztalat azt bizonyítja, hogy általában a Trotter triász hívja fel az orvos ... nofi c h o c o Gh o c t h ... einem paratyphösen Geschwür des Meckel-Divertikels lite.

Orvosi Hetilap, 1927. április (71. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

A bő rsebet egyesítik, alul 10—15 cm hosszú gaze- esíkkal tamponálják az üreget. Másnapi kötésváltás nál a bulbus még erő sebben protrudált, a szaruhártya.

Orvosi Hetilap, 1923. április (67. évfolyam, 12-16. szám) - REAL-J

sorozat : 1. A választmány jelentése. ... Herresbacher Árpád : Kereszt-fartáji teratoma. (148—150. ... nális telepnek, melybő l a teratoma fejlő dött, leválási idejét.