Regőczi István: Az Isten vándora - A Pázmány Péter Elektronikus

sapkát horgolt és szép meleg pulóvert. A mi kis fiúnknak ... Azzal is kezdtem aranymisémet, hogy „ahány hópehely hull az égből, annyi áldás szálljon reátok ...

Regőczi István: Az Isten vándora - A Pázmány Péter Elektronikus - Kapcsolódó dokumentumok

Regőczi István: Az Isten vándora - A Pázmány Péter Elektronikus

sapkát horgolt és szép meleg pulóvert. A mi kis fiúnknak ... Azzal is kezdtem aranymisémet, hogy „ahány hópehely hull az égből, annyi áldás szálljon reátok ...

Botka József: Van-e Isten? - A Pázmány Péter Elektronikus

Isten a világrendben ... Isten a vallásos életben érezhetően jelen van. ... világnapon Rómában a Szent Péter téren boldoggá avatta az elhunyt albán származású.

Botka József: A láthatatlan Isten - A Pázmány Péter Elektronikus

ember abban a hitben él, hogy a földi élet után folytatja az életet más világrendben. Napjainkig ... gyakorlatban beindult vonalon tovább haladva már csodálatos eredmények érhetők el, ... Édesanyja Berthe-Adéle de Dopiérre d'Hornoy.

Elmer István - A Pázmány Péter Elektronikus

Bulányi. György piarista annak a kisközösségi mozgalomnak volt vezető személyisége, mely a szorongattatás idején a megmaradást segítette. Bulányi páter ...

Mácz István - A Pázmány Péter Elektronikus

... hanem papírra; hangját nem kürt viszi, hanem szavát és arcát az Internet ... „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz. mégha meg is halt, élni fog.”.

Balanyi György: Szent István - A Pázmány Péter Elektronikus

Géza fejedelem azonban nemcsak élesszemű, hanem egyben gyakorlati ... Szent István Géza fejedelemnek és feleségének, az erdélyi Gyula világszép ... A kolostoralapító tevékenység szerves kiegészítő része volt az egyházszervező ... fejlődőképessége elsősorban a tartalomtól függött, melyet az egyes államszervezők a.

Mácz István: Találkoztam a szeretettel - A Pázmány Péter Elektronikus

Olvassák e levelet és szeresse egymást minden anya és gyermek. ... értünk hullatott könnyei. „Szeretet ... A fikusz is megszűnik egyszer, de a szeretet sohasem.

Mácz István: Suttogások és kiáltások - A Pázmány Péter Elektronikus

meg a Szent István Társulat kiadásában az ISBN 963 361 837 1 azonosítóval. Az ... 52 László Ervin: KOZMIKUS KAPCSOLATOK (Magyar Könyvklub Budapest, ...

Jelenits István: Betű és lélek - A Pázmány Péter Elektronikus

evangéliumát Lukács is, Máté is átigazította, kiegészítette, vagyis tökéletlen ... Az evangéliumok nem mutatják elénk azt a pillanatot, amikor Jézus egy ... Kölcsey versében Szondy György védi Drégely sáncait „tékozolva híven életét”. ... többé-kevésbé egyértelmű volt a halállal, mert egyedül nemigen lehetett megélni, más.

Kozáky István: A kereszt fényében - A Pázmány Péter Elektronikus

bánat éltető lángját, kereszt-varázsvessződdel fakassz könnypatakot szememből. ... Mert hiszen Jézus szentséges Szívéről mondjuk, hogy „a szeretet lángoló ...

Blaskó Mária: Szent István ajándéka - A Pázmány Péter Elektronikus

(1937), a Korda R. T. kiadásában. Az elektronikus változat a Korda Kiadó engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus ...

Mácz István: Élni vagy meghalni? - A Pázmány Péter Elektronikus

ÖNGYILKOS AKARSZ LENNI? Értelek. Ember vagy. Az ember olyan élőlény, akiben a jóra és a rosszra, az életre és a halálra egyaránt kísértések örvénylenek.

Diós István (szerk.): A szentek élete II. - A Pázmány Péter Elektronikus

Szent Genovéva életrajza, amelyet ismeretlen kéz írt a 6. században, közli, hogy amikor. Genovéva még csak ... is tovasodorja, és egyedül a mag marad vissza.” A kíváncsi ... A „Bertalan-éj” (1572) Párizsában nőtt fel Barbe Avrillot. Későbbi ...

Pázmány Péter Összegyűjtött Levelei - A Pázmány Péter Elektronikus

római követhez . 768. Senkviczy négyévi jelentése, Pázmány nevében, VIII.Orbán ... mus Patronus omnium Ecclesiarum Ungariae juberet ea bona, pro- ventus ...

Botka József: Emmánuel – Velünk az Isten - A Pázmány Péter ...

A bőbeszédű, egyéni akaratosság miatt szakad meg a vonal ég és föld között. Itt a gyökere a ... Mit kezdjünk azokkal, akik elmulasztják megkeresztelni a ...

Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről - A Pázmány Péter ...

Versek az Isten-kereső emberről. Innen és túl. Versek az Isten-kereső ... Békés Gellért: Panasz . ... Csak a te pokróc, salétrom marta ifjúságod üvölt, már az ...

Keith Ward: Isten, véletlen és szükségszerűség - A Pázmány Péter ...

viszont ezeket kihagyjuk a könyvből, akkor az sokkal inkább Isten létezése mellett ... szaporodásra és mozgásra képes, majd végül öntudatra ébredő lények ...

Walter János: Isten képe a természetben - A Pázmány Péter ...

Ha tehát a táplálék injekció útján jut a vérbe, a gyomor helyett a megfelelő ellentestek végzik az emésztést. Az eddig említett elemek egy önmagában is nagyon ...

Gyermekimák - A Pázmány Péter Elektronikus

Esti imádság kisebbeknek. Én Istenem, jó Istenem,. Becsukódik már a szemem,. De a Tied nyitva, Atyám,. Amíg alszom, vigyázz reám. Vigyázz az én szüleimre,.

Sík Sándor - A Pázmány Péter Elektronikus

Minden más szerzői jog a Piarista Rend magyarországi tartományáé. ... gyönyörű versek születtek: a Sarlósboldogasszony című kötet zöme. ... Nem könnyű dolog Sík Sándor életének ezt a második, szegedi szakaszát vázolni. Hiszen ez.

Az inkvizíció - A Pázmány Péter Elektronikus

A másik – a spanyol inkvizíció – a 15. század végén állíttatott fel, megteremtője a spanyol államhatalom, főképp Spanyolországban működött, célja volt a ...

Világvége? - A Pázmány Péter Elektronikus

Az apokalipszis vírusától megfertőzött emberek növekvő ... Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, ... Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az ...

Székely Tibor - A Pázmány Péter Elektronikus

Távozásukat azzal indokolták, hogy ők bajtársi megállapodást kötöttek, jóban-rosszban ... utasítások, valamint a 3066/50, a 3089/50 és az 5094/50 sz. leiratok ...

Reményik Sándor - A Pázmány Péter Elektronikus

is szomorú, és nem véletlen, hogy most is lehajtott fejjel egy tóparti ... visszahúzódó, magányos férfi néhány napon belül katonának, kapitánynak érzi ... A Testvér az a nő, aki szeret, de vágya nincs; tenger nyugalmú mosolya mögött nemes.

Manréza imakönyv - A Pázmány Péter Elektronikus

PPEK / Manréza imakönyv ... Ez a publikáció az azonos című imakönyv második kiadása alapján készült elektronikus változat. ... Hozsanna a magasságban!

Takács Ince - A Pázmány Péter Elektronikus

szórakozások közt szemlélhetők és dícséret tárgyai vol- tak. Tiberius, Nero, Commodus, CaracaIla, ... tatják és dühös ebek elé dobják, amelyek ijedtükben.

JH Newman: Elmélkedések - A Pázmány Péter Elektronikus

pápát és megkérdezték, hogy milyen irányban folytatja politikáját. XIII. Leó pápa ... és emberi testet vett fel, nem akart földi szeretet nélkül élni. Harminc évet ... Ránts ki lustaságomból és hidegségemből és ébreszd fel szívemben a teljes és ...

Bolberitz Pál: Alkotó hit - A Pázmány Péter Elektronikus

a Magyar Kolping Mozgalomért Alapítvány gondozásában, az ISBN 963 04 6902 2 ... „örömszerzés” jelentése is az, hogy magamnak szerzek örömöt, s ha netán ...

Theodor Bovet - A Pázmány Péter Elektronikus

A hüvelybemenetet részben elzárja egy vékony hártya, a szűzhártya vagy hymen, ami ... periódus közötti legrövidebb, illetve a leghosszabb távolság. Ezután a ...

Szabó Ferenc - A Pázmány Péter Elektronikus

Példásan kiegyesúlyozott Rónay György tanulmánya Faludi keresztény humanizmusáról: „Rokokó világképében – akárcsak Mikesnél – jól megfért egymással ...

Schütz Antal - A Pázmány Péter Elektronikus

szabadabb kidolgozásban föltárni (Isten országa), és volt alkalmam a dogma ... a maga keretein belül, t. i. a dogma, az értemény és a jelentés azonosságának.

Koszter Atya - A Pázmány Péter Elektronikus

Aki megundorodik a méltatlan kehely láttán, a Megváltó vérét is visszautasítja, és ... A papi nőtlenség legfontosabb motívuma nem ez a negatívum: nem élek nemi ... tartja kezében és úgy beszél vele, olyan intim közelségből, mint senki más…

Édesanyám, ne öljél meg! - A Pázmány Péter Elektronikus

Édesanyám, ne öljél meg! Költemény a megfogant életért mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza ...

József Attila - A Pázmány Péter Elektronikus

Az Isten itt állt a hátam mögött... című vers forrása: József Attila összes verse és ... Attilával kapcsolatban a Mama17 című vers alapján, a valóság az, hogy a ...

Barlay Ö. Szabolcs - A Pázmány Péter Elektronikus

Barlay Ö. Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e ... mondott róluk olyan szavakat, mint amilyeneket a zsidó Spinozáról mondott az ...

Szent Bonaventúra - A Pázmány Péter Elektronikus

PPEK 874. Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum. Szent Bonaventúra. A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum.