A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 4-5. - 1961 ...

terjedt fegyverré vált a buzogány, amely úgyszólván nélkülözhetetlennek látszott a lovas kezében. ... 19. kép. Láncos buzogányok, XVI. század. Budapest, MNM.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 4-5. - 1961 ... - Kapcsolódó dokumentumok

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 4-5. - 1961 - EPA

korra jelentős módon kifejlett csákány, csákány-fokos, fokos-balta jut elő térbe. Ennek az oka abban rejlik, hogy nagy ellenségünk, a török, vérteze tet nem viselt ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 4-5. - 1961 ...

terjedt fegyverré vált a buzogány, amely úgyszólván nélkülözhetetlennek látszott a lovas kezében. ... 19. kép. Láncos buzogányok, XVI. század. Budapest, MNM.

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve Jahrbuch des Jósa ...

Egy fôúri udvar a késô középkori Magyarországon: ... A tornai római katolikus templom középkori sírkövei ........ ... Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 11. - 1968 ...

akkori fényeslitkei ált. isk. igazgató a leleteket bejelentette a nyíregyházi. Jósa András Múzeumnak. ... Az előbbin ajtó, az utóbbin ablak van, mindkét nyílás.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 24-26. - 1981 ... - EPA

dő tánckutató munkaközösség, amikor 1954-ben a Somogyi táncok című kötet megjelenése után ... kisebb jelentőségű a nagyecsedi cigány tánc sem. Művelői a ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 10. - 1967 ...

Az egyiket még 1919-ben kapta a Borogyanka és Tyetyerev folyó melletti harcokban ... Novonyikolajevszk, Barnaul, Szemipalatyinszk, Tagja, Tomszk, Mariinszk,.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 15-17. - 1972 ... - EPA

Dienes István: Honfoglaló magyarok. 2. kiadás, Bp. 1974, Corvina. Dienes István írásának népszerűségét nemcsak kiadói nívódíj kísérte nyomon, de a könyv ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 2. - 1959 - EPA

Malomudvar. Х Х лХ 1 Р" ** Na9y. '" A vámosor oszi malomház és ... 1060 példányban. 613293 Athenaeum Nyomda. Felelős vezető: Soproni Béla igazgató ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 18-20. - 1975 ... - EPA

Egy szekér gyapjú és marha bűrtül. 8 xr. 17. Egy szekér deszka ... H. RIKKER Judit könyvtáros, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza. A Jósa András Múzeum ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 1. - 1958 ...

Mikor dr. Jósa András megyei főorvos, a nyíregyházi múzeum név adója 1868-ban ... a Jósa András Múzeum Kiadványai sorozatában, országos folyóiratokban, vagy önálló ... Pécs, 1928. — Császár Elemér: A magyar irodalmi kritika törté.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 33-35. - 1990 ... - EPA

összesen 103 db tárgyat gyűjtött össze, s vett leltárba a nyíregyházi Jósa And rás Múzeumban.2 A ... Fényes, E.: Magyarország Geographiai Szótára. III. k. ... szorbciós kapacitása, milyen redoxi viszonyok uralkodnak a rétegben. Hu muszban ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 3. - 1960 ...

felerősítésre szolgáló füllel; 6 db aranyozott ezüst kéttagú csüngő, felső kerek tagjának közepén lyukkal ... tam az eper fára, Ha nyúlnak füle volna (5.1.), Mért is ... Teleltetés. A legeltetésre vonatkozóan a XVIII. században a vármegye statútu.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 33-35. - 1990-1992 ...

összesen 103 db tárgyat gyűjtött össze, s vett leltárba a nyíregyházi Jósa And rás Múzeumban.2 A ... Fényes, E.: Magyarország Geographiai Szótára. III. k. ... szorbciós kapacitása, milyen redoxi viszonyok uralkodnak a rétegben. Hu muszban ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 24-26. - 1981 ... - OSzK

ben és Nyíregyházán folytatta középiskolai tanulmányait, s 1949-ben érettségizett a ... mesterséget tanulni akarja, és inasul reá áll, apród esztendőt két esz ... Ezekben pontosan meghatározták a műhelybe állás körülményeit, az egy nap alatt ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 21-23. 1978-1980 ...

Samott és kevés kavics hozzáadásával agyagból készült. Pe ... hogy a települések legnagyobb része „az ártér szélére, a már éppen ár- ... kő v. tégla kő v. tégla ... nyomait lehet megtalálni, amelyek párhuzamairól az obi ugorok néprajzi.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 27-29. - 1984-1986 ...

A nyíregyházi múzeum messze esett Naménytól, még Jósa Andrásnak sem ... terek a céhbe állás, inasszegődtetés, felszabadítás után fizetett pénz harmadrészét ... Palatinusi Chatechizmus4, a Hübner Históriát5, a templomban gyakorolni ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 8-9. - 1965-1966 - EPA

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Evkönyve 6-7 (1963-64) XLV11I. t. 25-26. - Piricse.; Hampel J.: A ... 34 _ 37 Boda Lajos tyukodi adata. 38 Mező József né, ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 12-14. - 1969-1971 ...

a Maros-vidéki fülkesírokkal.25 Szeged, Múzeum. 5. sír (az 1938. ... A mai ajaki ünnepi női viselet a Hevesből beköltözött dohánykertész lányok, asszonyok ún.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 8-9. - 1965-1966 ...

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Evkönyve 6-7 (1963-64) XLV11I. t. 25-26. - Piricse.; Hampel J.: A ... 34 _ 37 Boda Lajos tyukodi adata. 38 Mező József né, ...

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 24-26. - 1981-1983 ...

és a körünkben dolgozó jeles kutatókig Grynaeus Tamás, Szabó T. Attila ... 21 Beowulf szövegkiadásai közül két munkát használtam: Porter, John: Beowulf. ... sával a funkció is átalakul: a csábításból tapasztalati alapon történő gya.

A nyíregyházi huszárok. (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum ... - MEK

nyi Géza huszárőrnagy Az utolsó magyar huszárok című könyvében: „A huszár ... Fél tízre ért az ezred a városháza előtti térre, s miközben a Pazonyi és ...

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE

Arnóti Zsuzsa. Balázsik Tamás. Basics Beatrix. Becsei Miklós. Biczó Piroska. Biri Balázs. Bognár Gábor. Bozóki Lajos. Czeglédy Ilona. Csomortány Levente.

Az élő Krúdy (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, 54 ...

A debreceni, majd a budapesti egyetemről Nyíregyházára ha zatérő fiatal ... legnagyobb nyíregyházi filmszínház, a sóstói szálloda és étterem, s nyilván reá ... ras Dezső ebédjét az Őszi versenyek tévéjáték-változatában, bár a menü nem volt.

Nyíregyházi huszárok hadinaplója. (A Nyíregyházi Jósa András ...

1989-ben Dr. Petrikovics Tibor nyíregyházi jogtanácsos jóvoltából került a Jósa ... A harcelöörsök célja a saját állások biztosítása az ellenséges meglepetések ... apród őrmester, felderítő járőrparancsnok jelentése szerint, az ellenség több szá.

Holdvilágos éj - Jósa András Múzeum

A tömítőmassza anyagai: kréta, halenyv, hármaskeverék (sűrített lenolaj, velencei terpentin, dammárgyanta 1-1 arányú keveréke). Esztétikai helyreállítás ...

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÜGYRENDI SZABÁLYZATA

2017. aug. 15. ... 2.sz. melléklet: Ajándékozási szerződés minta. 3.sz. melléklet: Letéti szerződés minta. 4.sz. melléklet: Haszonkölcsön szerződés minta ...

1994 (Nyíregyháza, 1995) - Jósa András Múzeum

expanse whose modern flat relief conceals consider- able ecological variability ... leznek és kevés adatot kapunk a közvetítés módjára, formájára. Az elmúlt évek ...

szkíták, szarmaták, alánok - Jósa András Múzeum

magához a hatalmat, az uralkodó szkíta csoportokat fokozatosan nyugat, illetve dél ... megkülönböztető nevek, kivéve a Székelyt és az Oroszt, olyan területekre ...

1987-1989 (Nyíregyháza, 1992) - Jósa András Múzeum

„közvetleneknél" az azonosított nyelv meghatározható etnikumhoz kötése jeleneti a problémát ... Gere, L.: Avar leletek a Bácskából. Egyetemi szakdolgozat.

Nyíregyházi huszárok hadinaplója. (A Nyíregyházi Jósa ... - MEK

1989-ben Dr. Petrikovics Tibor nyíregyházi jogtanácsos jóvoltából került a Jósa ... A harcelöörsök célja a saját állások biztosítása az ellenséges meglepetések ellen, ... tartalékos tizedes, Csernyecz János és Hübner Gusztáv őrvezető, Bodnár ...

Az 1. huszárhadosztályemlékezete. (A Nyíregyházi Jósa ... - MEK

1994. jún. 11. ... János felkiáltott: Pista, gyere ide, mert rögtön agyonlőnek! ... Nem bántott bennünket ... az állandó lövöldözés miatt nem tudtuk hátravinni őket.

Huszonnégyes honvéd ek a Kárpátokban. (A Nyíregyházi Jósa ...

jóban-rosszban kitartottak és amikor az 1945. első hónapjaiban megkezdődött fel ... 3231. A nyíregyházi 12. gyalogezred az 1944. május 11-én végrehajtott ...

Zsidó épületek és emlékek Nyíregyházán. (A Nyíregyházi Jósa ...

(A Jósa András Múzeum Történeti Dokumentumok. Gyűjteménye ... Nyíregyháza térképe. 47 ... Az adkozás jótékony célt takart, a kórház számára juttattak pénzt ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1961 ... - EPA

A kisterjedelmű orosz—magyar frazeológiai szótár elég sokáig váratott ... illetve itthon: a magyar—cseh nagyszótár a cseheknél, a magyar—lengyel kézi szótár ...

Jósa András Oktatókórház

Szakrendelések. I.Emelet. • Fül-Orr-Gége ... Depo Raktár. Alagsor. • Onkoradiológiai Szakrendelések, Sugárterápia ... Á. Z. N. YÍ REGYHÁZA. Jósa András Kórház.

Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve 49. köt. 1. füz.(1961.) - EPA

A mezozoikum egészét érintő rétegtani és fejlődéstörténeti összefoglalások: BACHMAYER, F.: Az alsó-ausztriai szirtek (waschbergi öv) mezozoikuma 229.