A Regresszív Képzeleti Szótár magyar nyelvű változatának ...

2012. aug. 1. ... másodlagos gondolkodási folyamatra utaló szavak szótára, amely 714 szócsonkot foglal magában. ... Random mozgás. Wave, roll, spread.

A Regresszív Képzeleti Szótár magyar nyelvű változatának ... - Kapcsolódó dokumentumok

A Regresszív Képzeleti Szótár magyar nyelvű változatának ...

2012. aug. 1. ... másodlagos gondolkodási folyamatra utaló szavak szótára, amely 714 szócsonkot foglal magában. ... Random mozgás. Wave, roll, spread.

Magyar nyelvű mondatok elemzése természetes nyelvű interfész ...

Hasonlóan rossz megoldás lenne, ha az elemző mindent keresgetéssel ... Célunk az, hogy a mondatelemzés részeként felismerjük ezeket a szét nem váló ...

Prof. Schultheisz Emil magyar nyelvű és idegen nyelvű ...

A lengyel–magyar orvosi kapcsolatok a reneszánsz idején ... Az első rész a tüzes vas sebészeti alkalmazásával foglalkozik. ... A pecia (piéce-ből) egy pergament quaternio, amely a forgalomba hozandó egyetemi ... „De baccalariis in medicina promoverdis ad gradum Doctoratus” felirat alatt a következő olvasható: „Item.

A Holisztikus Természetgyógyászat Kérdőív magyar változatának ...

(2) a konvencionális és a természetgyógyászati terápiák és készítmények igénybevételével való korrelációk ... Természetgyógyászati alapismeretek. Budapest: ...

a diádikus alkalmazkodás skála (das) magyar változatának ...

A skálák belsö konzisztenciáját becslö Cronbach-alfa mutatók értéke férfiaknál. 0,57 és 0,88, nöknél 0,62 és 0,88 között van. A föskála esetében ez a mutató ...

a Boldogság Orientáció Skála magyar változatának validálása

Levelező szerző: dr. Szondy Máté, Károli Gáspár Egyetem, Pszichológiai Intézet,. 1037 Budapest, Bécsi út ... megváltozik, „bele-. Szondy Máté — Martos Tamás ...

Újabb eredmények az Élet Értelme Kérdőív magyar változatának ...

KRE BTK Pszichológiai Intézet [email protected]. Vargha András. KRE BTK Pszichológiai Intézet. ELTE PPK Pszichológiai Intézet vargha.andras@kre.

Termini magyar–magyar szótár mint a határon túli ... - Gyermeknevelés

lat mellett az utóbbi időkben elterjedni látszik egy új eszköz, a Google-fordító (translate. google.com) használata, amely egyszerűsége. Termini magyar–magyar ...

Magyar és német bányászati szótár. - Magyar Elektronikus Könyvtár

Bisilikatschlacke, kettedszi- likát salak ko. Bismuth, vizmut á. Bitté, kérelem. Bitten, kérni. Bittererde, keserűföld á. Bitterkalk, dolomit á. Bittersalz, keserüsó, epso-.

Magyar Ispell dokumentáció - Szabad magyar szótár

2003. júl. 22. ... helyesnek fogadják el a szót, ha egyébként a magyar helyesírási szótár lett kiválasztva az ... haggyon→hagyjon, naggya→nagyja gyj ggy.

czigány - magyar szótár - Magyar Elektronikus Könyvtár

A magyar-cigány szótárak közül a főherceg pártfogoltjának, Sztojka Ferencnek, Ö császári és magyar királyi fensége József főherceg magyar és czigány nyelv ...

Eszperantó-magyar szótár - Magyar Elektronikus Könyvtár

2016. febr. 3. ... folyóirat, revü rezedo rezeda ... értelem, jelentés. (szóé) ... ítjuk): glaso da teo egy pohár tea (eredeti jelentése: 'teából egy pohár'), botelo da.

EHV Eszperantó-magyar szótár - Magyar Elektronikus Könyvtár

Bucefal/o=tört Bukefalosz (Nagy Sándor lova) bucer/o=Оbuceroto bucerot/o=áll szarvascsőrű madár, orrszarvú madár (Buceros) szin bukorako, rinocera birdo.

Magyar irodalom a világhálón : szabadon elérhető magyar nyelvű ...

KORAI MAGYAR VÍZIÓK AZ INGYENES E-KÖNYV MEGTEREMTÉSÉRE ... internethasználónak. A magyar nyelvű irodalom internetes jelenlétéről szóló kötet szerzői a könyv- ... 58–67. https://bit.ly/2rs9vwC (Letöltés ideje: 2018. április 14.) ...

Magyar - Na'vi szótár v. 14.1

ige = ige i.(átn) = ige (angol szerint állapotjelz˝o tárgyat- lan) ... (tnm) = ige (angol szerint tárgyatlan módbe- li) alár. ... gyomor: [xæx] PF fn. ngäng gyors: [win] PF ...

Magyar nyelvű szakelőadások - Magyar Elektronikus Könyvtár

4] Királyfalvi I.: Erősáramú elektrotechnika II., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983. 5] Pietrăreanu E.: Agenda ... 6] Puskás F. (szerk.): Elektrotechnikai kislexikon, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994. ... clabel(C) clabel(C,v) clabel(C,'manual').

Magyar-török szótár - EPA

Benderli Gün — Gülen Yılmaz — Kakuk Zsuzsa — Tasnádi Edit, Magyar—török szótár. Nemzeti. Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 919 lap. A török nyelvcsalád ...

Eszperantó-magyar szótár

... veni; que tu voluntate sia facite super le terra como etiam in le celo. Klingon, Okrand, 1985: vavma' QI'tu'Daq, quvjaj ponglIj: ghoSjaj wo'lIj, qaSjaj Dochmey.

NA'VI - MAGYAR SZÓTÁR v. 13.9 - Learn Na'vi

(tnm) = ige (angol szerint tárgyatlan módbe- li) ... A fenti változatok az eredeti Angol - Na'vi szótár, és az Angol szófajok szerint ... P rr fn. moha (összetétel ebb˝ol:.

Magyar-eszperantó szótár - MEK

Pechan Alfonz Magyar–eszperantó szótár és Eszperantó–magyar szó- tár című munkájához ez az anyag kiegészítésként szolgál, mert sok olyan szót tartalmaz ...

Magyar-eszperantó szótár

babaarc bebo-vizaĝo babaarcú bebo-vizaĝa babakelengye bebo-vestaro babakocsi infančareto, beboĉareto bábeli nyelv- babela zavar lingvokonfuzo.

czigány - magyar szótár - MEK

A magyar-cigány szótárak közül a főherceg pártfogoltjának, Sztojka Ferencnek, Ö császári és magyar királyi fensége József főherceg magyar és czigány nyelv ...

EHV Eszperantó-magyar szótár - MEK

~kuraci: tr orv kiéget, kauterizál; ~ligno: tűzifa, tüzelőfa; ~lignejo: fáskamra; ~marki, ~stampi: 1. tr agr megbélyegez, bélyeggel megjelöl, billogoz (barmot); 2. tr átv ...

EHV Eszperantó-magyar szótár

~serpento: jték anyósnyelv szin fajflango; ~torĉo: rep égő. (>hőlégballon) ... hengeres csigafúró; ~platformo: ip fúrósziget; ~sondado: geo szondázó fúrás ...

Angol-Magyar szótár

Angol-Magyar pénzügyi szakkifejezések gyűjteménye. A acceptance átvétel, elfogadás ... Gazdasági és Monetáris Unió economically most advantageous offer.

Eszperantó-magyar szótár - MEK

2016. febr. 3. ... a jelentésük, szóösszetételről van-e szó, mert akkor kü mert akkor k lön-külön kell ... dinsztelt, párolt stufita paprikita porkaĵo pörkölt stulta.

Finn-magyar frazeológiai szótár

tes finn értelmező szótár (Suomen kielen perussanakirja. Helsinki. 1990, 1992, ... A szerző kitér még a jelnyelvi közösségek oktatásának problémakörére, valamint a ... A sorokból hallatlan (és szerintem indokolatlan) sértettség olvas- ható ki (a ...

Magyar-maori szótár - Terebess

(vastagon szedve a magyar, a normál betüvel szedett a maori, és dölt betüvel az angol megfelelő) ... ág, elágazás; manga N, peka-ina. ; branch: ág, rúd, sügér ... megütni vkit; taupatupatu.; beat (one another): ... szökdécselés; mawhiti. ; skip:.

Adys japán-magyar szótár

lan része” akami ◇ pír ◇ vörösség akamidzakana ◇ vörös húsú hal akamigakatta ... baranoszono ◇ rózsáskert. Adys bappontekina – baranoszono. 87 ...

Mi az eszpernató - Eszperantó-magyar szótár

tív szerepe van az eszperantó értelmező szótárának (Plena Ilustrita Vortaro: Teljes il- lusztrált szótár), a Reta Vortaro-nak (Online szótár), a Plena Analiza ...

magyar cigány szótár - Korunk

Resource Center for Roma Communities támogatásával. © Szabó Géza, 2000. ISBN 973-9373-23-2. Page 3. MAGYAR-CIGÁNY SZÓTÁR. Page 4. Page 5 ...

Angol-portugál-magyar szótár

Mit jelent? Do you mind translating this for me? Importa-se de me traduzir isto? ... heavy pesado nehéz light leve könnyű full cheio tele empty vazio üres hot ... ice-cream gelado jégkrém yoghurt iogurte joghurt custard leite-creme tejsódo.

II. kötet - Új magyar etimológiai szótár

jelentése 'ügyetlen'; ehhez vö. még: cselekedeteinek ily lábatlan okát adta 'ügyetlenül érvelt' (1765). A ... lichthof ∆ A: 1900 Lichthof (Tolnai: Magy. szót.); ...

Magyar ertelmezo szotar diakoknak

Kicsi gyerek még, csak ágaskodva éri el a villanykapcsolót. 2. (Indulat, erős ... Hajfonat. Copfba fonta a haját. cölöp ◇◇◇ fn ~ök, ~öt, ~e vagy ~je. Építmény ...

Magyar fizikai helyesírási szótár - MTA

szuperparamágnesség szuperperiódus szuperplaszticitás szuper-Poisson-eloszlás szuperponálás szuperponált áramkör szuperponált rezgés szuperpozíció.

Adys magyar-japán szótár

dulási helyzet) „A csalások alaphelyzeteit rész- ... apacsavar ◇ onedzsi ◇ boruto ... síringu-puraiszu ár-profit arány ◇ pá. Adys arkangyal – ár-profit arány. 87 ...