Erdészeti Lapok 1989. 38. (124.) évf. 9. füzet

képes. A mozgékonyabb, tuskós területhez jobban alkalmazkodó kétsoros válto ... DRP—40 típusú darus, rövidfás pótkocsi jelent meg MTZ—82, majd. Zetor. 62—45 ... A számítási sémákat a nézeti rajzok, kinematikai vázlatok és részletrajzok.

Erdészeti Lapok 1989. 38. (124.) évf. 9. füzet - Kapcsolódó dokumentumok

Erdészeti Lapok 1989. 38. (124.) évf. 9. füzet

képes. A mozgékonyabb, tuskós területhez jobban alkalmazkodó kétsoros válto ... DRP—40 típusú darus, rövidfás pótkocsi jelent meg MTZ—82, majd. Zetor. 62—45 ... A számítási sémákat a nézeti rajzok, kinematikai vázlatok és részletrajzok.

Erdészeti Lapok 1944. 83. évf. 4. füzet

munkakészségét. Megfigyelések az erdei rovarok kártételének megítéléséhez. Irta: Dr. Haracsi Lajos. Az erdei fákon vagy fákban élő több rovarcsoport és rovar-.

Erdészeti Lapok 1937. 76. évf. 9. füzet

való üzemre a fagáz előállításának módjára való tekintettel csak szívólag működő elektromos gyújtású, gyors égésű rob banómotor — tehát minden benzin- ...

Erdészeti Lapok 1897. 36. évf. 4. füzet

Ha magot akarunk csiráztatni, fődolog az, hogy vizfel- vételre ingereljük, minthogy ... lomblevelüekre és fenyőfélékre való osztását és vegyük azokat egyenként ...

Erdészeti Lapok 1967. 16. (102.) évf. 12. füzet

és Kapuvár környékén a sokévi átlagnál több csapadék hullott. Ugyanakkor a ... Július időjárása folytatása volt a június második felinek, csak még szárazabb és.

Erdészeti Lapok 1903. 42. évf. 11. füzet

deczember hó 1-én délelőtt 10 óra 15 perczkor a község házánál kezdődő nyilvános szó- és írásbeli versenytárgyaláson el fognak adatni. Kikiáltási ár, a melyen ...

Erdészeti Lapok 1934. 73. évf. 11. füzet

Bükk „ I. o. szélezetlen 100-10. Bükk gőzöletlen „. — ... Bükk. 1933/34. Gyertyán. Cser, tölgy, kőris. Akác, száraz. Egyéb keményfa. Fenyő ... Léc, hosszú. 60-65.

Erdészeti Lapok 1892. 31. évf. 9. füzet

Az amerikai dió (luglans nigra) egyike a hazánkban meghonosított legszebb külföldi fáknak ; gyönyörű, élénk zöld lombozata már régen csaknem minden ...

Erdészeti Lapok 1998. 133. évf. 6. füzet

kell a gyors feldolgozásra és a szakszerű tárolásra, mert a körtefa nem tartozik a gomba- és rovarálló fafajok közé. Érdekes megfi gyelés, hogy a vadkörte ...

Erdészeti Lapok 1877. 16. évf. 6. füzet

használva a vaddisznót pusztiíani, farkas, róka, nyest és ra-. EBDÉSZETI LAPOK. 24 ... esetleges mérgezése ki van zárva. Mondanom fölösleges, hogy ...

Erdészeti Lapok 1899. 38. évf. 5. füzet

A fehér-nyírfa csemetéinek nevelése. Irta: Kiss ... gyökérzete sekély s igy nem hatol le a fa tenyésztésre ... liter tartalmú, vízzel telt tálba tett 1*5 kg. nyírfa magból.

Erdészeti Lapok 1883. 22. évf. 1.füzet

A keletindiai angol erdészeti hatóság főnöke, majd minden évben ... epéje? miután nála az epe hólyagát felfedezni nem tudják. Ezen kérdésre, mely a vadászok ...

Erdészeti Lapok 1996. 131. évf. 6. füzet

Szombathely i. Horváth Rezs ő. 18 ... STIHL 046 (1996), 4,1 kW/5,6 LE, 6,5 kg ... A STIHL gyártmányú fadüntőgép, az első benzinmotoros fűrész, amely a sváb.

Erdészeti Lapok 1956. 5. (91.) évf. 10. füzet

szem csíraképes magot vetve 50—60 db csemete nevelhető fel. 3. Egybibés galagonya (Crataegus monogyna Jacq.). Szeptember-októberben érik. Őszi vetése ...

Erdészeti Lapok 2002. 137 évf. 10. füzet

tani vassal. Egy terebélyes nagy tölgyfa állt a li- get közepében, ... ben az ott állt tölgy levelének susogásá- ból jósoltak. ... A büszke, erôs és óriás cserfák ha-.

Erdészeti Lapok 1902. 41. évf. 5. füzet

A bükk-tüzifa romlása és az ellene való védekezés/). Irta: Gellért József, m. á. v. ... nyári döntésű fa kérge alatt — különösen tavaszszal a tenyészet megindulása ...

Erdészeti Lapok 1936. 75. évf. 7. füzet

Nagy, zömök lepke-. Szárny szürkésbarna, fekete harántvonalakkal. A kiterjesztett szárny 80—90 mm. Éjszaka repül, nappal fatörzseken pihen. Her.

Erdészeti Lapok 1933. 72. évf. 1. füzet

692)859 obi 140Ü 651387 76 22Ü 2615 62 i>22 29. 122|3089| 53 815| 78 ... A tojásláda-deszka ára köbméterenként 38.60 pengő; a cu ... Akác, friss hasáb .

Erdészeti Lapok 1886. 25. évf. 12. füzet

Sipéki Bálás Vincze m. kir. erdőmester . . .160 ... Füredi Ede, m. k. főerdész. 150. Fekete Lajos m. k. ... Takács Ferencz m. k. közalap, erdőmester . . . 100.

Erdészeti Lapok 2005. 140 évf. 10. füzet

Mit lehet tenni az elsivatagosodás ellen? ... már a moha zöldjében vagy emellett. Csalódtam. Ezt az erdőrészt a ... meg a gubacstinta (csersav, vasgálic és kevés ...

Erdészeti Lapok 1903. 42. évf. 4. füzet

A nyestek mérgezése apró madarakkal történik, csakhogy fán kell elhelyezni (fölaggatva) a mérgezett madarakat; a menyé tet, görényt mérgezett tojásokkal ...

Erdészeti Lapok 1992. 127. évf. 1. füzet

(9x15), 40 db (5x8), illetve 15 db (3x5) csemete nevel hető. A legkisebb méret alig ujjnyi, ezt csak ... Gyurka is, akivel testi-lelki jóbarátok voltunk egész életen át.

Erdészeti Lapok 1943. 82. évf. 9. füzet

Ezek, amint hozzájutnak egy-egy eladó vérebkölyökhöz, azonnal megveszik, s ... mítóhoz került a véreb — a kutya készen, betanítva visszakerül városban lakó ...

Erdészeti Lapok 1917. 56. évf. 9-10. füzet

nagyobb kivitellé is változtatni, és a diófa fáját, bár értékét elis merik, csak másodsorban ... van, s régi tapasztalat, hogy az erdők betegségei és más veszedelem.

Erdészeti Lapok 1875. 14. évf. 11. füzet

Erdeink kakuk-féle lakói és azok erdészeti jelen tősége. *). (A halaik félék. Coccygomorphae.) Az e rendbe tartozó madarak hosszú szárny fedőkkel, vékony ...

Erdészeti Lapok 1939. 78. évf. 5. füzet

felszabadítással! Kellő védelem alatt a bükk jobban fejlődik, ... 3436/1938. Gallia.) 2. Egy faipari ... akik az állami erdészetnél jóban-rosszban kitartottunk1 ?

Erdészeti Lapok 1942. 81. évf. 5. füzet

füzetét, ahol a 376. oldalon az őz kormeghatározásánál részletesen és ábrákkal ... sal együtt mind lejjebb húzódik, tehát a fognyak fekete színező dése is mind ...

Erdészeti Lapok 2002. 137 évf. 6. füzet

a farok és a szárny fekete, csôre hússzí- nű, szemei vérvörösek ... szovjet fenyô fűrészáru kiesése is fenyô telepítésre ... ható, nagy értéket adó feketedió-erdôk.

Erdészeti Lapok 1943. 82. évf. 8. füzet

megjelöltetnek és az eladó az ilyen faanyagok becsült mennyiségét — az illetékes ... A tölgy és akác faragott (bárdolt) gerendánál 6 m en felül folyómé- terenkint ... A deszka vagy palló szélességénél nem hosszabb, egyenes homlok hasadás ...

Erdészeti Lapok 1933. 72. évf. 9. füzet

b) Paulownia imperiahs Sieb. et Zucc, császárfa a vesz prémi püspökség sümegi ... vari lépcső téglaréseibe furakodott be a magja, ott kikelt és jól fejlődik több ...

Erdészeti Lapok 1942. 81. évf. 6. füzet

nek ki az igen sűrűn telepített élősövényekből; ezek nyesése, ill. botolása átlag 9 éves fordulóban történik. Fondeur: A fenyő mint textilnövény. (Le pin maritime ...

Erdészeti Lapok 2008. 143. évf. 1. füzet

Milyen furcsa, hogy az átlagos Izland képpel ellentétben, minket a sárszalon- kák mekegő hangja kísért az estében, reggel pedig a hím zsezse nászéneke.

Erdészeti Lapok 1879. 18. évf. 11. füzet

A délszaki táj subtropicus növényzete tehát nem egyedül az anyatermészet fővoltára van ott utalva, hanem a segéd- és vallásos .traditiók által is buzdított nép ...

Erdészeti Lapok 1956. 5. (91.) évf. 2. füzet

átlalóval. A bemérés az erdeifenyőnél kéreg nélkül, a többi kemény lombos ... Az átlaló pontatlanságából származó hiba nagyságának megállapítását.

Erdészeti Lapok 2002. 137 évf. 7-8. füzet

termése jelentôs élelmiszer- és cukrász- ipari alapanyag. A dió fontos szerepet tölthet be az élelmiszerláncolatunkban. A zöld diót befôttként is használják.

Erdészeti Lapok 1903. 42. évf. 1. füzet

110 Füstös Kálmán ... ... 320. Fűzi Dénes. 200. Gabnay Ferencz .. ... 320. Gábor Sándor ... . 320. Gajári József... 400. 115 Garlathy Kálmán ... Szkalák Károly _.