Az Erdő 1984. 33. (119.) évf. 9. füzet - Erdészeti Lapok

Rövidebb munkaidőre való áttérés mellett a nyári félévben gépkezelői váltó rendszer bevezetésével ... 3412 biológia. 264. -Ťť erdészeti műszaki rajz ... A henger bármelyik univerzális mezőgazdasági traktorral (MTZ, Zetor stb.) üzemeltethető.

Az Erdő 1984. 33. (119.) évf. 9. füzet - Erdészeti Lapok - Kapcsolódó dokumentumok

Az Erdő 1984. 33. (119.) évf. 9. füzet - Erdészeti Lapok

Rövidebb munkaidőre való áttérés mellett a nyári félévben gépkezelői váltó rendszer bevezetésével ... 3412 biológia. 264. -Ťť erdészeti műszaki rajz ... A henger bármelyik univerzális mezőgazdasági traktorral (MTZ, Zetor stb.) üzemeltethető.

Az Erdő 1984. 33. (119.) évf. 4. füzet - Erdészeti lapok

733 cm kerületű. Homckszentgyörgyön a cukortói erdőben egy cserfa igyek ... a fűtőérték egységére vetítjük, akkor azt kapjuk, hogy tüzelőolaj esetén 230. Ft/GJ ...

Az Erdő 1958. 7. (93.) évf. 8. füzet - Erdészeti lapok

Gyepszintjében tömegesen szerepel a nádperje (Calamagrostis epigeios). Termőhelyének talaján esetenként részletes talajelemzést kell végezni, hogy a ...

Az Erdő 1987. 36. (122.) évf. 5. füzet - Erdészeti lapok

A következő közelítő berendezés az RA 40/004: típusjelet viseli és gyakorla tilag a 14—20 kN vonóerőosztályba tartozó MTZ—80/82 traktorokra szerel.

Az Erdő 1957. 6. (92.) évf. 8. füzet - Erdészeti lapok

Az élő őz felismerésének, meghatározásának legjobb szemléltetőeszköze a fény kép. Rajzok sokszor idealizálnak vagy túloznak. Az agancs megbírálásánál az ...

Az Erdő 1952. 1. (87.) évf. 1. füzet - Erdészeti lapok

ideje között a csemeték tovább vastagodnak, és oltás idejére, 6—8 mm ... ugyanis december végén, január elején a cserepeket ki kell emelnünk, s ez fa.

Az Erdő 1969. 18. (104.) évf. 8. füzet - Erdészeti lapok

korszerű feltárás és erdészetekre történő üzemtervezés, illetve ... ragasztóanyagok, ill. általában a korszerű fakötések területére, valamint a favédő.

Az Erdő 1986. 35. (121.) évf. 11. füzet - Erdészeti lapok

tűzifa 40%-át a lakosság bevonásával készíttetjük fel és értékesítjük, míg a föld alatti ... Zirc;. Kalapos. Mihály én neje, Debrecen; Kaczkó György, Kántor József, ...

Az Erdő 1955. 4. (90.) évf. 3. füzet - Erdészeti lapok

Miután az akác nitrogénszükségletét, mint hüvelyes növény, ... Kb, úgy, mint Afrika vagy Brazília térképén a még fel nem fedezett őserdők. Az okot nyíltan ...

Az Erdő 1964. 13. (99.) évf. 12. füzet - Erdészeti lapok

sára a jelenleg maximális termőerejű, főleg szubtrópusi és trópusi, afrikai és ... nemesnyárak és az akác, igen nagymértékben hasznosították a kontrollhoz viszo.

Az Erdő 1969. 18. (104.) évf. 4. füzet - Erdészeti Lapok

fa gallyfa) adódik. Ebből a bruttó fatömeget megkapjuk, ha az iparifaszázalék és kéregszázalék függvényében megállapított szorzószám és a nettó fatömeg ...

Az Erdő 1986. 35. (121.) évf. 7. füzet - Erdészeti Lapok

nemesítésbe: populáció generatív utódvizsgálata; törzsfa vegetatív sza porítás (hajtásdugvány, zölddugvány, oltás, szemzés, zölddugványozás, gyökérdugvány ...

Az Erdő 1981. 30. (116.) évf. 12. füzet - Erdészeti lapok

Végvágás vágástérületi rajza felkészítés ... T—100 lánctalpas traktor és néhány MTZ—50 é s MTZ—80 ... A sebességváltó-állástól függő n hatásfok LKT—80.

Az Erdő 1962. 11. (97.) évf. 7. füzet - Erdészeti Lapok

Az Országos Természetvédelmi Tanács törzskönyve több százra menő értéket ... megyei, közelebbről a régi zempléni területen fekvő védett, vagy védelemre java ... A Long-erdő védett fái közül: A „Három honvéd" néven ismert bükkfák és a.

Az Erdő 1981. 30. (116.) évf. 6. füzet - Erdészeti lapok

ökonómiai /szemléletet tükröző grafikus {fatermési táblák. A faj ... rabban alkalmazott ültetési hálózatokat, s az ezeknek megfelelő nevelési rend szereket ...

Az Erdő 1972. 21. (107.) évf. 1. füzet - Erdészeti lapok

A forgókapákon kívül permetező, dózerlap, gödörfúró, különböző variálható eke, kultivátor és ... hoz remélünk széles körű segítséget a lengyel szakemberektől.

Az Erdő 1975. 24. (110.) évf. 6. füzet - Erdészeti lapok

AZ ERDŐ az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa. Szerkesztő: dr. Keresztesi Béla. ... Tanulmányutam célja a norvég erdőgazdálkodás tanulmányozása.

Az Erdő 1957. 6. (92.) évf. 10. füzet - Erdészeti Lapok

Pétisó 400 kg/ha, szuperfoszfát 400 kg/ha, kálisó 400 kg/ha ... Kósa Pál, az Északmagyarországi Fűré ... Végül a vendégeknek bemutatták a Für- lem. és a ...

Az Erdő 1972. 21. (107.) évf. 11. füzet - Erdészeti lapok

a „morbus hungaricus"-ról szólván, nyomatékosan rámutatott, milyen nagy je lentősége lenne a közegészségügyre, de az ország védelmére is, ha kellően befá-.

Az Erdő 1957. 6. (92.) évf. 3. füzet - Erdészeti Lapok

Az akácmag varrata a mag hasi oldalán a radiculával el lentétes felén, a ... hogy a magcsonkítással végzett csíráztatás magas csírázóképességet mu tat, míg az ...

Az Erdő 1971. 20. (106.) évf. 2. füzet - Erdészeti lapok

Dr. Sopp László: Fatőmegszámítási táblázatok (Dérföldi A.) ... termelését irányoztuk elő (1. táblázat). A fakitermelésben továbbra is jelentős szerepük marad az ...

Az Erdő 1974. 23. (109.) évf. 12. füzet - Erdészeti lapok

DUTRA. 4400 (VE—50) és a DUTRA. D4K—B típusjelű, hazai gyártású, össz- kerékhajtású gép. A többi a Zetor családból, illetve az UE—28 típusú trakto.

Az Erdő 1971. 20. (106.) évf. 8. füzet - Erdészeti lapok

Magyarországon zsákmányolt őz-, dám-, szarvastrófeák világrekord mérete ket értek el ... megrendezésre kerülő Horgász Cél- és Távdobó Világbajnokság.

Az Erdő 1982. 31. (117.) évf. 10. füzet - Erdészeti lapok

önálló csörlők,. — kötélpálya-berendezések. A nevelővágásokban a speciális erdészeti traktorok mellett a jövőben is igen jelentősek lesznek a közelítő- ...

Az Erdő 1985. 34. (120.) évf. 8. füzet - Erdészeti lapok

kailag — sokkal inkább hasonlíthatók a szőlő- és gyümölcsültetvényekhez, ... Ha a műtrágya ilyen időleges biológiai lekötése egybeesik a növény inten.

Az Erdő 1979. 28. (114.) évf. 7. füzet - Erdészeti lapok

gépével, Tee Jet 11008 típusú szórófejekkel, 300 l/ha vízmennyiséggel történt. Dugványozás után lényeges a fordított láncboronával egy vagy kétszeri simítás.

Az Erdő 1954. 3. (89.) évf. 8. füzet - Erdészeti lapok

Fenyő fiatalosok ilyen módon való elegyítésére inkább a nyír ... scdik és további évek során a metszés a leglényegesebb tennivaló. A törzs erősítő csapok ...

Az Erdő 1978. 27. (113.) évf. 11. füzet - Erdészeti Lapok

és MTZ—82 L típusú traktorok szerelhetők fel, azonban a traktor olyan ki egészítő ... kenthető, a többi sebességfokozatot nem módosítja. A mászómű használatá val a traktor az alacsonyabb sebességtartományban az 1. táblázat szerinti.

Az Erdő 1976. 25. (111.) évf. 6. füzet - Erdészeti lapok

Összes költség (Ö): a fakitermelés és az erdőművelés 1 ha-ra eső együttes költsége megnövelve 18%-kal (13% rezsi 5% haszon). Tervezett hozam (HÍ): a ...

Az Erdő 1986. 35. (121.) évf. 4. füzet - Erdészeti Lapok

a háncsban a széles kéreg ... A kéreg (háncs) ezen tulajdonságai felhasznál hatók a két ... Filíó Z. (1962): A cserfa (Quercus cerris L.) anatómiai vizsgálata.

Az Erdő 1964. 13. (99.) évf. 9. füzet - Erdészeti Lapok

Adamkó József es felesége Eger, Alt József Szeged, Atidó Imre Kaposvár, Antal Ferenc ... Eger, Lotterhof Ottó Kaposvár, Lovászi Gyula Balassagyarmat, Leic József ... Vida László Szeged, Vincze Béla Budapest, Vízvári Ferenc és felesége.

Az Erdő 1961. 10. (96.) évf. 9. füzet - Erdészeti Lapok

1. táblázat. Az alkalmazott vetÖgép megnevezése. Adagoló szerkezete. Csoroszlya típusa. A csoroszlyák száma. Megjegyzés. Kézi vetőgépek. 1. Senior (NDK).

Az Erdő 1987. 36. (122.) évf. 2. füzet - Erdészeti lapok

Pieron-teszt. A figyelem tartósságának, a monotóniatűrés mértékének vizsgálatára szol gáló teszt. A vizsgálati személy feladata, hogy a lap felső részén lévő ...

Az erdő ápolásáról és használatáról - Erdészeti lapok

volt és a sűrűbben álló fák a szelet be nem bocsátották az erdő belsejébe. A nap melege ... „Látod fiam, azt a sok lábán száradt vékony fácskát? Nem jó lenne-e ...

„Az Erdő” című szaklap és a MEVME - Erdészeti lapok

Szél Tamás, Kistelek. A Kedves Olvasóval közös az örömünk és köszönjük a leírt sorokat! * A szerző: 'Ettünk falombot … (2005. Győr)' nyomán. Apatóczky István.

Erdészeti Lapok 1907. 46. évf. 16. füzet

C mozoghat. A hengert és igy vele a fűrészt is D csapja. 98. ábra. Régi rendszerű bütüző fűrész. körül fogazott iv és fogaskerék segélyével, a szükséges mellék.